ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2012
1.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Alt Gastrointestinal Endoskopi Sonuçlarımız: Ağrı Doğubayazıt Bölgesi
Lower Gastrointestinal Endoscopy Results: Region of Ağrı Doğubayazıt
Mustafa Şit, Gülali Aktaş, Edip Erdal Yılmaz
Sayfalar 1 - 4

3.
Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması
The comparison of tecniques of different sedo-analgesia in the outpatient gynaecologic operations
Abdulkadir İskender, Mesut Erbaş, İbrahim Karagöz
Sayfalar 5 - 10

4.
Atroskopik Girişimlerde VİMA Ve TİVA İndüksiyonu Sonrası LMA Uygulamasının Solunum Fonksiyonlarına Etkisinin Karşılaştırılması
The Comparison The Effect of LMA Appliance After VIMA and TIVA Induction On Respiratuar Functions In Arthroscopic Procedures
Selin Yavuz, İbrahim Karagöz, İlknur Suidiye Şeker, Gülbin Sezen
Sayfalar 11 - 17

5.
Ameliyat edilen yenidoğanlardaki mortalite: Tek bir merkezdeki 275 vakalık seri
The mortality of the neonates undergoing surgery: A series of 275 cases from a single-center
Muazez Çevik, Aynur Açar, Mehmet Emin Boleken
Sayfalar 18 - 22

6.
Hemodializ Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Klinik ve Laboratuar Bulguları Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Level Of Nutritional Eduction And Clinical And Laboratory Findings In Hemodialysis Patients
Ayşen Elmas, Elmas Erbay Saral, Arzu Tuğrul, Erkan Şengül, Fatih Bünül
Sayfalar 23 - 26

OLGU SUNUMU
7.
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası venöz tromboza bağlı pulmoner emboli
Pulmonary embolism be caused by deep venous thrombosis after coronary artery bypass grafting
İbrahim Kara, Yasin Ay, Cemalettin Aydın, Nuray Kahraman Ay, Tekin Yıldırım
Sayfalar 27 - 30

8.
Blind Hemivajina ile Birlikte Görülen Uterus Didelfis ve İpsilateral Renal Agenezisi Olan İki Olgu Sunumu
Uterus Didelphys with Unilateral Blind Hemivagina and Ipsilateral Renal Agenesis: Report of two cases
Hakan Nazik, Murat Api, Meltem Aksu, Şule Gül
Sayfalar 31 - 34

9.
Perfore apandisitin nadir komplikasyonu: skrotal apse
A rare complication of perforated appendicitis: Scrotal abscess
Turan Yıldız, Mehmet Arpacık, İbrahim Nuvit Tahtalı
Sayfalar 35 - 37

10.
Tinnitus Nedeniyle Kokleovestibüler Sinirin Mikrovasküler Dekompresyonu
Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus
Mete İşeri, Selçuk Uçar, Arif Ulubil, Kenan Koç
Sayfalar 38 - 41

11.
Safra kesesi duvarında heterotopik karaciğer dokusu: Bir olgu sunumu Heterotopik karaciğer dokusu
Heterotopic liver tissue on the gallbladder wall: A case report Heterotopic liver tissue
Selim Sözen, Seyfi Emir, Cengizhan Şan Özdemir
Sayfalar 42 - 45

12.
epidermolizis büllozalı hastada anestezi yönetimini
epidermolysis bullosa and anesthetic management
Namigar Turgut
Sayfalar 46 - 49

DERLEME
13.
Akut pankreatit
Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Birol Baysal
Sayfalar 50 - 58

LookUs & Online Makale