Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
A rare complication of perforated appendicitis: Scrotal abscess [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 35-37

A rare complication of perforated appendicitis: Scrotal abscess

Turan Yıldız1, Mehmet Arpacık2, İbrahim Nuvit Tahtalı3
1Department Of Pediatric Surgery, Sakarya University, Sakarya,turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Sivas State Hospital, Sıvas, Turkey
3Department Of Urology, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey

Infectious complications following perforated appendectomy are the most common. Intraabdominal abscess formation, pelvic abscess and wound infection are the most common sites of infection. Scrotal abscess following perforated appendectomy is very rare. The appropriate approach of perforated appendicitis with inguinal pathology is still controversial. We report an extremely rare case of an abscess that developed in the hydrocele sac after surgery for perforated appendicitis, in this study.

Keywords: Perforated appendicitis, Scrotal abscess; Hydrocele

Perfore apandisitin nadir komplikasyonu: skrotal apse

Turan Yıldız1, Mehmet Arpacık2, İbrahim Nuvit Tahtalı3
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Sivas Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Sivas
3Malatya Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Malatya

Perfore apandisite bağlı enfeksiyöz komplikasyonlar sık görülür. İntraabdominal apse, pelvik apse ve yara yeri enfeksiyonu en sık görüldüğü yerlerdir. Skrotal apse ise nadir görülür. Perfore apandisitle inguinal patolojilerin birlikte bulunduğu durumlarda uygun yaklaşım hala tartışmalıdır. Biz bu çalışmada perfore apandisit için cerrahi uygulanmasından sonra hidrosel kesesinde skrotal apse gelişen son derece nadir bir vakayı rapor ettik.

Anahtar Kelimeler: Perfore apandisit, Skrotal apse; Hidrosel

Turan Yıldız, Mehmet Arpacık, İbrahim Nuvit Tahtalı. A rare complication of perforated appendicitis: Scrotal abscess. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 35-37

Corresponding Author: Turan Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish