Volume : 1 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 50-58

Akut pankreatit

Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Birol Baysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği

Akut Pankreatit (AP) Karın ağrısı ve amilaz ve lipaz gibi pankreas enzimlerinde yükselmeyle seyreden pankreasın inflamatuar sürecidir

Anahtar Kelimeler: akut, pankreatit

Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Birol Baysal. Akut pankreatit. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 50-58

Corresponding Author: Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish