Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
epidermolysis bullosa and anesthetic management [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 46-49

epidermolysis bullosa and anesthetic management

Namigar Turgut
Okmeydani Training And Research Hospital, Anaesthesiology And Reanimation

This presentation includes anesthetic approach to a patient with temporomandibular joint involvement due to dystrophic epidermolysis bullosa, who received larengeal mask with
Prophofol. Minimal postoperative ECG monitoring, there were no new bullae formation was observed except the electrods adhered regions. In this case; we aimed to review the anesthetic management of patients with epidermolysis bullosa and issues that may occur as a result of trauma.

Keywords: Epidermolysis bullosa, larengeal mask

epidermolizis büllozalı hastada anestezi yönetimini

Namigar Turgut
S.b. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Distrofik epidermolizis bülloza tanılı temporomandibular eklem tutulumu olan ve her iki elinde pseudosindaktili nedeniyle operasyon planlanan hastaya, minimal monitörizasyon ile propofol indüksiyonu yapıldı ve larengeal maske uygulandı. Postoperatif dönemde EKG elektrodlarının yapıştığı bölgeler dışında yeni bül oluşumuna rastlanmadı.
Bu olguda; epidermolizis büllozalı hastaların anestezi yönetimini ve basit travmalar sonucu oluşabilecek sorunları gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Epidermolizis bülloza, larengeal maske

Namigar Turgut. epidermolysis bullosa and anesthetic management. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 46-49

Corresponding Author: Namigar Turgut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish