Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Heterotopic liver tissue on the gallbladder wall: A case report Heterotopic liver tissue [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 42-45

Heterotopic liver tissue on the gallbladder wall: A case report Heterotopic liver tissue

Selim Sözen1, Seyfi Emir2, Cengizhan Şan Özdemir2
1Adana Numune Education And Research Hospital
2Elazığ Education And Research Hospital

Ectopic liver is a rare developmental anomaly. Ectopic liver tissue can occur in several different organs such as the diaphragm, hepatic ligaments, omentum, stomach, retroperitoneum and thorax, but the gallbladder is the commonest site of origin. Heterotopic liver is more often incidentally detected during abdominal operations. Ectopic liver was detected on gallbladder at a 40 years old female patient during laparoscopic cholecystectomy and were taken out together with gallbladder. Histopathology demonstrated heterotopic liver tissue on the gallbladder wall. In conclusion, heterotopic liver tissue should be in mind for the differential diagnosis of masses in the gallbladder. It is recommended that if there is pathology of gallbladder, ectopic liver tissue on gallbladder must be taken out together with gallbladder.

Keywords: Gall bladder, ectopic liver tissue, cholecystectomy

Safra kesesi duvarında heterotopik karaciğer dokusu: Bir olgu sunumu Heterotopik karaciğer dokusu

Selim Sözen1, Seyfi Emir2, Cengizhan Şan Özdemir2
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Ektopik karaciğer dokusu nadir bir gelişimsel anomalidir.Ektopik karaciğer dokusu diyafram, hepatik ligaman, omentum, retroperiton ve toraks gibi çeşitli organlarda gözlenebilmesine rağmen en sık yerleşim yeri safra kesesidir. Safra kesesinde ektopik karaciğer dokusu genelde laparotomi esnasında tesadüfi olarak bulunur. 40 yaşında bayan hastada laparoskopik kolesistektomi esnasında safra kesesinde ektopik karaciğer dokusu tespit edildi ve kolesistektomi ile beraber çıkarıldı. Yapılan histopatolojik incelemede safra kesesi duvarında heterotopik karaciğer dokusu tespit edildi. Sonuç olarak, safra kesesinde heterotopik karaciğer dokusu safra kesesi icerisinde yer işgal eden kitlelerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken bir patolojidir. Eğer safra kesesinde patoloji varsa kese ile beraber çıkarılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, ektopik karaciğer dokusu, kolesistektomi.

Selim Sözen, Seyfi Emir, Cengizhan Şan Özdemir. Heterotopic liver tissue on the gallbladder wall: A case report Heterotopic liver tissue. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 42-45

Corresponding Author: Seyfi Emir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish