ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Blind Hemivajina ile Birlikte Görülen Uterus Didelfis ve İpsilateral Renal Agenezisi Olan İki Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 31-34

Blind Hemivajina ile Birlikte Görülen Uterus Didelfis ve İpsilateral Renal Agenezisi Olan İki Olgu Sunumu

Hakan Nazik1, Murat Api1, Meltem Aksu2, Şule Gül3
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Bsk Metropark Hastanesi
3Niğde Dogumevi

Blind hemivajina ile birlikte görülen uterus didelfis ve ipsilateral renal agenezi normal menstruel siklusa sahip kadınlarda görülebilen nadir bir anomalidir. Bu olgu sunumunda çift uterus, unilateral vajinal obstrüksiyon ve ipsilateral renal agenezisi olan iki olgu raporlanmıştır. Her iki olguda pelvik ağrı, dismenore ve bununla ilişki olarak pelvik kitle tespit edilmiş virgin hastalardı. Bu sendromun farkına varılması ile vajinal septumun açılması reprodüktif kapasiteyi koruyarak semptomların tamamen düzelmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler: Hematometra, Müllerian Anomali, Renal Agenezi

Uterus Didelphys with Unilateral Blind Hemivagina and Ipsilateral Renal Agenesis: Report of two cases

Hakan Nazik1, Murat Api1, Meltem Aksu2, Şule Gül3
1Adana Numune Education And Research Hospital
2Bsk Metropark Hospital
3Niğde Maternity Hospital

Uterus didelphys with blind hemivagina and ipsilateral renal agenesis is a very rare anomaly and may be found in a female with normal menstrual periods.We report two cases with a double uterus, unilateral vaginal obstruction and ipsilateral renal agenesis. Both of the patients were virgin and their common clinical presentation was that of the onset of pelvic pain and dysmenorrhea, in association with the presence of a pelvic mass. In both of the patients we accurate the diagnosis by the laparotomic approach. A greater awareness of this syndrome should lead to accurate diagnosis and excision of the obstructing vaginal septum offers a complete relief of symptoms while preserving reproductive capacity.

Keywords: Hematometra, Mullerian Anomaly, Renal Agenesis

Hakan Nazik, Murat Api, Meltem Aksu, Şule Gül. Uterus Didelphys with Unilateral Blind Hemivagina and Ipsilateral Renal Agenesis: Report of two cases. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 31-34

Sorumlu Yazar: Hakan Nazik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale