Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Pulmonary embolism be caused by deep venous thrombosis after coronary artery bypass grafting [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 27-30

Pulmonary embolism be caused by deep venous thrombosis after coronary artery bypass grafting

İbrahim Kara1, Yasin Ay2, Cemalettin Aydın2, Nuray Kahraman Ay3, Tekin Yıldırım1
1Department of Cardiovascular Surgery, Emsey Hospital, Pendik,İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Bezmialem Vakıf University, İstanbul,Turkey
3Department of Cardiology, Kocaeli Derince Education and Research Hospital,Kocaeli, Turkey

Deep venous thrombosis and pulmonary embolism are rarely mensioned as complications of coronary bypass surgery and carry high risk of morbidity and mortality. Although accurate diagnosis and rapid treatment are crucial to a successful outcome, there is no standart treatment option. Thrombolytic therapy, catheter embolectomy and open pulmonary embolectomy are the usual treatment options. This report describes our use of thrombolytic therapy and as an effective therapeutic approach in a case of massive pulmonary embolism that occured after coronary artery bypass grafting.

Keywords: Pulmonary embolism, venous thromboembolism, prevention and control

Koroner arter baypas cerrahisi sonrası venöz tromboza bağlı pulmoner emboli

İbrahim Kara1, Yasin Ay2, Cemalettin Aydın2, Nuray Kahraman Ay3, Tekin Yıldırım1
1Özel Emsey Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Pendik, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli

Koroner bypass cerrahisi sonrası derin ven trombozu ve pulmoner tromboemboli nadir rastlanan komplikasyonlar olup yüksek morbidite ve mortalite taşır. Doğru tanı ve hızlı tedavi başarılı bir sonuç için hayati önem taşımasına rağmen, standart bir tedavi seçeneği yoktur. Trombolitik tedavi, katater embolektomi ve açık pulmoner embolektomi kullanılan tedavi seçenekleridir. Bu yazıda, koroner arter bypass ameliyatından sonra derin ven trombozuna bağlı massiv pulmoner emboli gelişen vakada etkili bir yaklaşım olarak trombolitik tedavi ve proflaksisi anlatıldı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, venöz tromboembolizm, önleme ve kontrol

İbrahim Kara, Yasin Ay, Cemalettin Aydın, Nuray Kahraman Ay, Tekin Yıldırım. Pulmonary embolism be caused by deep venous thrombosis after coronary artery bypass grafting. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 27-30

Corresponding Author: İbrahim Kara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish