ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - Ağustos 2016
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Tinnitus olan hastalarda hematolojik parametrelerin analizi ve prognostik önemi
Analysis and prognostic significance of hematological parameters in patients with tinnitus
Nagihan Bilal, Selman Sarıca, İsrafil Orhan, Anıl Aktaş Samur
Sayfalar 1 - 7

2.
Perkütan nefrolitotomide balon ve amplatz dilatasyon yöntemleri uygulanan hastalarda komplikasyonların Modifiye Clavien sınıflamasına göre karşılaştırılması
Comparison of balloon and amplatz dilatation in percutaneous nephrolithotomy according to Modified Clavien classification
Emre Can Polat, Levent Özcan, Bülent Katı, Alper Ötünçtemur
Sayfalar 8 - 14

3.
Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında %0,25 Levobupivakain infiltrasyon zamanının postoperatif ağrı üzerine etkisi
Effect of 0.25% Levobupivacaine infiltration time on postoperative pain after laparoscopic cholescystectomy
Onur Dülgeroğlu, Birzat Emre Gölboyu, Murat Aksun, Senem Girgin, Ali Ahıskalıoğlu, Pınar Karaca Baysal, Mürsel Ekinci
Sayfalar 15 - 20

4.
Gastrointestinal Kanserli Hastalarda Nutrisyonal Durum Taraması
Nutritional condition scanning in gastrointestinal cancer patients
Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı, Erkan Karacan, Ethem Bilgiç, Şükrü Boylu
Sayfalar 21 - 25

5.
Akut Hafif Biliyer Pankreatitte Kolesistektomi Ne Zaman Yapılmalı?
When Cholecystectomy Should Be Done in Acute Mild Biliary Pancreatitis?
Adem Yüksel, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Hamdi Taner Turgut, Murat Burç Yazıcıoğlu, Osman Civil, Gizem Fırtına, Selim Yiğit Yıldız
Sayfalar 26 - 31

6.
Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreato Grafi İşleminde Monitorize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin-Propofol ve Remifentanil-Propofol Protokollerinin Karşılaştırılması
Deksmedetomidine-propofol versus remifemtanyl-propofol usage in endoscopic retrograde cholangio pancreatography procedures at monitored anesthesia care
Yahya Ömür, Mehmet Yılmaz, Asu Özger Özgültekin, Ayşe Zeynep Turan, Mehmet Hamdi Aytekin
Sayfalar 32 - 37

7.
Bir İnme Merkezinin İlk Altı Ay Analizi
First Six Months Analysis of a Stroke Center
Uygar Utku, Soner Şahin
Sayfalar 38 - 41

OLGU SUNUMU
8.
Gecikmiş bir rehabilitasyon olgusu: Rizomelik kondrodisplazi punktata tip 3
A delayed rehabilitation case: Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 3
Yasemin Yumuşakhuylu, Afitap İçağasıoğlu, Erkan Mesci, Ali İhsan Sungur
Sayfalar 42 - 45

9.
Tümesan Anesteziyle Ekstraanatomik Baypas: Olgu Sunumu
Extra-anatomic Bypass with Tumescent Anesthesia: A Case Report
Seyhan Yılmaz, Özgür Barış, Adnan Yalçınkaya, Behice Kaniye Yılmaz
Sayfalar 46 - 50

10.
Olgu Sunumu: Tekrarlayan Polikondrit
Case Report: Relapsing Polychondritis
Hacer Baran
Sayfalar 51 - 54

11.
Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Diğer Bir Tedavi Seçeneği: Endovasküler Müdahale
Another Treatment Choice of Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Endovascular Intervention
Atilla Özcan Özdemir, Uygar Utku, Demet Funda Baş
Sayfalar 55 - 57

DERLEME
12.
Subaraknoid Kanama: Tanı, Tedavi ve Yönetimi
Subarachnoid Hemorrhage: Diagnosis, Treatment and Management
Gökhan Evcili, Uygar Utku
Sayfalar 58 - 62

EDITÖRE MEKTUP
13.
Sürekli ayaktan periton diyalizi yapılan bir hastada Arcanobacterium Haemolyticum’a bağlı peritonit
Erkan Şengül, Emel Bozyel, Ayşen Elmas, Vesile Yazıcı
Sayfalar 63 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale