Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Case Report: Relapsing Polychondritis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 51-54

Case Report: Relapsing Polychondritis

Hacer Baran
Private Zeytin Medical Center

Relapsing polychondritis is a rare chronic autoimmune systemic disease that presents with destruction and inflammation of cartilaginous and connective tissues. Clinical features of the disease include chondritis of the auricular, nasal, and tracheal cartilages; audiovestibular dysfunction; ocular inflammation; vasculitis; myocarditis and nonerosive arthritis. In this paper a 54-year-old woman who presented to our otolaryngology clinic with complaints of pain, eritema, edema on both auricules are reported.

Keywords: Polychondiritis, Relapsing, Auricular Cartilage, Arthritis

Olgu Sunumu: Tekrarlayan Polikondrit

Hacer Baran
Özel Zeytin Tıp Merkezi

Tekrarlayan polikondrit, kıkırdak ve bağ dokunun destrüksiyonu ve inflamasyonu ile seyreden nadir kronik otoimmün bir hastalıktır. Hastalığın klinik özellikleri aurikuler, nasal ve trakeal kartilajın kondritini;odyovestibüler disfonksiyonu; oküler inflamasyonu; vasküliti; myokarditi ve non-eroziv artriti içermektedir. Bu makalede otolarengoloji kliniğimize her iki kulakta ağrı, ödem, eritem şikayetleri ile başvuran 54 yaşında bayan hasta sunuldu

Anahtar Kelimeler: Polikonrit, Tekrarlayan, Aurikuler Kartilaj, Artrit

Hacer Baran. Case Report: Relapsing Polychondritis. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 51-54

Corresponding Author: Hacer Baran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish