ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Diğer Bir Tedavi Seçeneği: Endovasküler Müdahale [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 55-57

Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Diğer Bir Tedavi Seçeneği: Endovasküler Müdahale

Atilla Özcan Özdemir, Uygar Utku, Demet Funda Baş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Serebral venöz sinüs trombozu (CVST) arteryal sisteme göre daha nadir görülen bir inme tipidir. 35 yaşında kadın hasta CVST tanısı aldı. Standart antikoagülasyon tedavisinden fayda görmedi. Kliniği kötüleşme gösteren hastaya endovasküler müdahale uygulandı. Yeterli antikoagülasyona rağmen özellikle yaygın, şiddetli trombozu olup hızlı klinik kötüleşme gösteren hastalarda endovasküler müdahalenin can kurtarıcı olabileceğini göstermek amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Koma, serebral venöz sinüs trombozu, endovasküler tedavi

Another Treatment Choice of Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Endovascular Intervention

Atilla Özcan Özdemir, Uygar Utku, Demet Funda Baş
Department Of Neurology, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is a less common stroke type compared with arterial system. 35-year-old female patient was diagnosed CVST. She did not benefit from standard anticoagulation therapy. When clinical signs of patients worsened she underwent endovascular intervention. We aimed to show patients who show rapid clinical deterioration despite adequate anticoagulation, endovascular intervention can be life-saving.

Keywords: Coma, cerebral venous sinus thrombosis, endovascular intervention

Atilla Özcan Özdemir, Uygar Utku, Demet Funda Baş. Another Treatment Choice of Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Endovascular Intervention. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 55-57

Sorumlu Yazar: Uygar Utku, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale