ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - Nisan 2016
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Direk radyografik ölçümlerin kapak yetersizliklerinin ciddiyetinde belirleyici olarak ön gördürücü değeri
Predictive value of direct radiographic measurements as a marker of severity of valvular regurgitation
Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu, Veli Kaya, Omaç Tüfekçioğlu
Sayfalar 1 - 5

2.
Glokom hastalarında oküler yüzey hastalık prevalansı
Prevalence of ocular surface disease in glaucoma patients
Ruken Çinik, Nurşen Yüksel, Dilara Pirhan
Sayfalar 6 - 10

3.
Ultrasonografide Safra Kesesinde Polip Saptanan Hastaların Postoperatif Histopatolojik Bulgularının Analizi:
Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp
Adem Yüksel, Murat Coşkun, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Selim Yiğit Yıldız
Sayfalar 11 - 15

4.
Ultrason eşliğinde vakum biyopsi yönteminin malignite potansiyeli bilinmeyen ya da düşük olan memenin küçük lezyonlarındaki etkinliği
The efficiency of the sonographically - guided vacuum-assisted biopsy method in small breast lesions with unknown or low malignancy potential
Gülten Sezgin, Makbule Varer, Melda Apaydın, Gökhan Duygulu
Sayfalar 16 - 20

5.
Erkek Meme Cerrahisi Sonuçlarımız Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Breast Surgery Outcomes ın Males
Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Cengiz Koçak
Sayfalar 21 - 24

6.
Öğrenci Geribildirimlerinin Mesleksel Beceri Eğitimi Programı Değerlendirmesinde Kullanılması
Using Students’ Feedback for the Evaluation of Clinical Skills Training Program
Arif Onan, Ece Abay, Orhan Odabaşı
Sayfalar 25 - 32

OLGU SUNUMU
7.
Travma Sonrası Hirayama Hastalığı: Olgu Sunumu
Post-traumatic Hirayama Disease: Case Report
Erdem Özyurt, Uygar Utku, Deniz Tuncel, Mustafa Gökçe
Sayfalar 33 - 35

8.
Laringospazm Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer ödemi Negative pressure pulmonary edema following laryngospasm
Sarpel Gürbüz, Canan Balcı, Ayşenur Ay, Öztürk Taşkın, Gözde Çelik, Hazel Yağcızeybek
Sayfalar 36 - 39

9.
Kasık bölgesinde Ancient Schwannom: Vaka sunumu
Ancient schwannoma in the groin: A Case report
Emre Can Polat, Levent Özcan, Bülent Katı, Cevper Ersöz, Alper Ötünçtemur
Sayfalar 40 - 42

10.
İnnominate Arterde Koroner Baypas Sırasında Tanısı Konan Ülseratif Plak
Ulcerative Plaque in the Innominate Artery Which is Diagnosed During the Coronary Bypass Operation
Rezan Aksoy, Hakan Parlar, Çağrı Düzyol, Özgür Barış, Atike Tekeli Kunt, Cevdet Uğur Koçoğulları
Sayfalar 43 - 45

11.
Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu
Göktuğ Şirin, Zeynep Öztürk, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli
Sayfalar 46 - 48

12.
Distal Renal Tubüler Asidoza bağlı Hipokalemik Paralizi Gelişimi ile Ortaya Çıkan Primer Sjögren sendromu: Olgu Sunumu
Primary Sjögren's Syndrome Presenting with Hypokalemic Paralysis due to Distal Renal Tubular Acidosis: A Case Report
Didem Eroğlu, Erkan Şengül, Fulya Dörtbaş, Esra Yeşilyurt, Emre Dönmez
Sayfalar 49 - 52

13.
Servikal Uzanımlı Sublingual Dermoid Kist
Sublingual Dermoid Cyst with Cervical Extention
Selahattin Genç, Ahmet Demir, Ahmet Tuğrul Eruyar, Adin Selçuk
Sayfalar 53 - 55

14.
Pulmoner Bruselloz Olgu Sunumu
Pulmonary Brucellosis Case Report
Selçuk Nazik, Süheyla Kömür, Aslıhan Ulu, Taylan Bozok, Behice Kurtaran, Ayşe Seza İnal, Yeşim Taşova, Hasan Salih Zeki Aksu
Sayfalar 56 - 59

15.
Aortobifemoral Bypass Sonrası Tekrarlayan Aortoenterik Fistül: Olgu Sunumu
Recurrent Aortoenteric fistula after aortobifemoral bypass surgery: A Case Report
Zülfü Bayhan, Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Ahmet Aksoy, Mustafa Cem Algın, Şükrü Aydın Düzgün
Sayfalar 60 - 63

16.
Sağ Sürrenal Kaynaklı Dev Malign Onkositik Tümör
Tonguç Utku Yılmaz, Levent Trabzonlu, Gökhan Pösteki, Sertaç Ata Güler, Yeşim Saliha Gürbüz, Erdem Okay
Sayfalar 64 - 68

DERLEME
17.
Nöroloji Klinik Pratiğinde Yeni Oral Antikoagulan İlaçların Kullanımı
Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology
Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
Sayfalar 69 - 72

LookUs & Online Makale