Volume : 5 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Post-traumatic Hirayama Disease: Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 33-35

Post-traumatic Hirayama Disease: Case Report

Erdem Özyurt, Uygar Utku, Deniz Tuncel, Mustafa Gökçe
Department Of Neurology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey

The characteristic clinical features of Hirayama disease are young age at onset, sporadic occurrence, male preponderance, wasting and weakness confined to a single or bilaterally upper limb without involvement of cranial nerves, pyramidal tracts, sensory, cerebellar or extrapyramidal systems. A 22-year-old girl was presented with slowly progressive weakness of her upper limbs especially on her right side like a lower motor neuron syndrome. She had a car accident one year ago. She had a complaint of weakness on her left side for last six months. No intervertebral disc herniation was present, but there was an evidence of old traumatic injury. Here, we presented a rare case of Hirayama disease after a trauma.

Keywords: Trauma, Hirayama

Travma Sonrası Hirayama Hastalığı: Olgu Sunumu

Erdem Özyurt, Uygar Utku, Deniz Tuncel, Mustafa Gökçe
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Hirayama hastalığı karakteristik klinik özellikleri arasında; genç başlangıç, sporadik
oluşum, erkeklerde sık görülmesi, kraniyal sinirleri, piramidal yolları, duyusal, serebellar veya ekstra piramidal sistem tutulumu olmadan tek veya iki taraflı üst ekstremite sınırlı kaslarda erime ve güçsüzlük vardır. 22 yaşındaki bayan, alt motor nöron sendromu benzeri sağ tarafta belirgin üst ekstremitelerde yavaş ilerleyen güçsüzlük ile başvurdu. Bir yıl once trafik kazası geçirmişti. Son altı aydır güçsüzlük şikayeti artmıştı. İntervertebral disk hernisi yoktu, ancak; eski travmaya ait bulgular vardı. Burada, biz bir travma sonrası geliştiğini düşündüğümüz nadir bir Hirayama hastalığı olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Travma, Hirayama

Erdem Özyurt, Uygar Utku, Deniz Tuncel, Mustafa Gökçe. Post-traumatic Hirayama Disease: Case Report. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 33-35

Corresponding Author: Uygar Utku, Türkiye
Manuscript Language: English