Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
[Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 64-68

Sağ Sürrenal Kaynaklı Dev Malign Onkositik Tümör

Tonguç Utku Yılmaz1, Levent Trabzonlu2, Gökhan Pösteki1, Sertaç Ata Güler1, Yeşim Saliha Gürbüz2, Erdem Okay1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Onkositik tümörler adrenal bez, tiroid, böbrek ve tükrik bezi gibi vücudün çeşitli yerlerinde görülebilmektedir. Adrenal onkositik tümörler nadir görülmekte olup çoğunlukla benign özelliktedir. Olgumuzda radyolojik incelemelerinde sağ üst kadranda sürrenal veya karaciğer kaynaklı olabilecek 28*12*10cm boyutlarında kitle tesbit edilmiştir. Kitle bir miktar karaciğer dokusu ile tam olarak çıkarılmıştır. Patolojik incelemede kitle boyut, mitoz sayısı, atipi göstermesi ve çevre invazyon özelliklerine göre malign sürrenal onkositik karsinom tanısı almıştır. Radyolojik alarak onkositik sürrenal kitlenin malign veya benign olduğu ayırtedilemez. Ancak boyut malignite için önemli kriterdir. Onkositik tümörlerde benign malign ayrımı mitoz sayısı, yüksek nüklear grade, tümör boyutu, kapsül invazyonu, nekroz varlığı gibi faktörlere bağlıdır. Adrenal onkositik tümörler çoğunlukla sol tarafta görülmekle birlikte sağ yerleşimli dev olanlarda karaciğer ve böbrek patolojileri ile karışabilmektedir. Tedavide kitlenin tam olarak çıkarılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Onkositik tümör, Sürrenal, Retroperitoneal kitle

Tonguç Utku Yılmaz, Levent Trabzonlu, Gökhan Pösteki, Sertaç Ata Güler, Yeşim Saliha Gürbüz, Erdem Okay. Sağ Sürrenal Kaynaklı Dev Malign Onkositik Tümör. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 64-68

Corresponding Author: Tonguç Utku Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish