Volume : 5 Suppl : 1 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 69-72

Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology

Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Stroke Center, Kocaeli, Turkey

It is increased the usage of new oral anticoagulant drugs currently. Our aim is to increase the level of knowledge about these drugs and to ensure the safety usage in daily clinical practice.

Keywords: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, Stroke

Nöroloji Klinik Pratiğinde Yeni Oral Antikoagulan İlaçların Kullanımı

Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İnme Merkezi, Kocaeli, Türkiye

Yeni oral antikoagülan ilaçların kullanımı günümüzde gittikçe artmaktadır. Amacımız bu ilaçlarla ilgili bilgi düzeyini arttırmak ve günlük klinik pratikte daha güvenli kullanımını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, İnme

Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku. Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 69-72

Corresponding Author: Uygar Utku, Türkiye
Manuscript Language: Turkish