Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Sublingual Dermoid Cyst with Cervical Extention [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 53-55

Sublingual Dermoid Cyst with Cervical Extention

Selahattin Genç1, Ahmet Demir1, Ahmet Tuğrul Eruyar2, Adin Selçuk1
1Kocaeli Derince Education And Research Hospital Otolaryngology Clinic, Kocaeli
2Kocaeli Derince Education And Research Hospital Pathology Clinic, Kocaeli

Dermoid cysts of the floor of the mouth are rare, although they may involve any area in the midline of the neck. By determining the correct extension of the cyst through the neck prior to surgery, total excision by intraoral or transcervical approach will provide adequate management. However, inadequate intraoral excision of the mass that exceeds mylohyoid muscle and extends through neck will result in recurrence. In this article, we wanted to remind the sublingual dermoid cysts with a case having previous intraoral insufficient excision and, therefore, recurrent mass excised via transcervical approach.

Keywords: Sublingual dermoid cyst, surgical treatment

Servikal Uzanımlı Sublingual Dermoid Kist

Selahattin Genç1, Ahmet Demir1, Ahmet Tuğrul Eruyar2, Adin Selçuk1
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Dermoid kistler boyun orta hattında herhangi bir bölgede bulunabilmekle birlikte, ağız tabanında nadir görülür. Cerrahi öncesi kistin boyun uzanımı doğru belirlenip intraoral veya transservikal yaklaşımla tam olarak çıkarılmaları yeterli tedaviyi sağlayacaktır. Ancak mylohiyoid kası aşıp boyuna uzanan kitlelerde intraoral yolla yetersiz kitle eksizyonu nüksle sonuçlanacaktır. Biz yazımızda intraoral yolla yetersiz tedavi edilen ve bu nedenle nükseden, transservikal yaklaşımla tedavi ettiğimiz bir olgu ile sublingual dermoid kistleri hatırlatmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Sublingual dermoid kist, cerrahi tedavi

Selahattin Genç, Ahmet Demir, Ahmet Tuğrul Eruyar, Adin Selçuk. Sublingual Dermoid Cyst with Cervical Extention. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 53-55

Corresponding Author: Selahattin Genç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish