Volume : 5 Suppl : 1 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 36-39

Laringospazm Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer ödemi Negative pressure pulmonary edema following laryngospasm

Sarpel Gürbüz, Canan Balcı, Ayşenur Ay, Öztürk Taşkın, Gözde Çelik, Hazel Yağcızeybek
Kocaeli Derince, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmit

Laringospazm, postoperatif periyodda nadir karşılaşılmayan bir durumdur. Eğer erken fark edilip tedavi edilir ise geçicidir. Buna rağmen, bazı nadir vakalarda tanı ve tedavide geç kalınırsa yüksek morbitide, desatürasyon, Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem (NBPÖ) ve mortalite riski ile ilişkili olabilir. Bu olguda genç sağlıklı bir erkekte laringospazm sonrası gelişen NBPÖ ve ARDS nedeni ile yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen olgunun sunulması amaçlandı.

Negative pressure pulmonary edema following laryngospasm
Laryngospasm is not an uncommon event in postoperative period.It is temporary if diagnosed and treated early.However in some rare cases;it may be related to high morbidity,desaturation, negative pressure pulmonary edema(NPPE) and the risk of mortality if a delay occurs in the diagnosis and treatment. We aimed to present here a case of a young and healty male who developed negative pressure pulmonary edema(NPPE) and ARDS following laryngospasm and treated in intensive care unit.

Anahtar Kelimeler: Laringospazm, Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi Laryngospasm, Negative pressure pulmonary edema

Sarpel Gürbüz, Canan Balcı, Ayşenur Ay, Öztürk Taşkın, Gözde Çelik, Hazel Yağcızeybek. Laringospazm Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer ödemi Negative pressure pulmonary edema following laryngospasm. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 36-39

Corresponding Author: Sarpel Gürbüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish