ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 46-48

Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu

Göktuğ Şirin, Zeynep Öztürk, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli
Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji

Peritoneal tüberküloz, tüm tüberküloz vakalarının %0.1-0.7’sini oluşturmaktadır. Hastaların tanısında gecikme mortalite ve morbiditede artmaya sebep olmaktadır. Biz karın ağrısı ve asiti olan olgumuzda batın görüntülemesi ve endoskopilerde anlamlı patoloji saptanamayıp parasentez mayi örneklemesinde lenfosit hakimiyetli beyaz küre yüksekliği görülüp yapılan laparoskopi ile tanı koyduğumuz tüberküloz peritonit olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: periton tüberküloz, asit

Göktuğ Şirin, Zeynep Öztürk, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli. Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 46-48

Sorumlu Yazar: Mesut Sezikli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale