ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Acil Servise Başvuran Pediatrik Travma Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Trauma Cases Applied to Emergency Department
Mustafa Alper Akay, Necla Gürbüz, Derya Yayla, Ercüment Levent Elemen, Gülşen Ekingen Yıldız, Hayrünisa Kahraman Esen, Turan Yıldız, Zekeriya İlçe
Sayfalar 1 - 5

2.
Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): difüzyon ağırlıklı MRG bulguları
Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES): diffusion-weighted MR imaging findings
Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Ömer Kitiş, Cem Çallı
Sayfalar 6 - 13

3.
Diyabetik ve Non-diabetik Kronik Böbrek Hastalığında Ortalama Trombosit Hacmi
Mean Platelet Volume in Patients with Diabetic and Non-diabetic Chronic Kidney Disease
Erkan Şengül, Zeynep Öğütcen, Gökçen Selma Kılıç Halhallı, Derya Sevener
Sayfalar 14 - 17

4.
Adölesanlarda menstrual tutum ile sağlık öz yeterlik algısının belirlenmesi
The determinatıon of menstrual attitude with health self-efficacy perception in adolescents
Funda Özdemir, Ayfer Tezel, Evşen Nazik
Sayfalar 18 - 23

OLGU SUNUMU
5.
Nadir bir solunum sıkıntısı nedeni olarak yaşlı hastada Bochdalek Hernisi
Bochdalek Hernia in an old patient as a rare cause of dispnea
Aybala Agac Ay, Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Yavuz Pirhan
Sayfalar 24 - 26

6.
Koroner hibrid girişim gerekliliği; iki olgu sunumu
The need for hybrid coronary intervention; a report of two cases
Ufuk Aydın, Çağrı Düzyol, Cevdet Uğur Koçoğulları, Ahmet Lütfullah Orhan
Sayfalar 27 - 30

7.
Pankreasta Nadir Bir Kitle: Lenfanjiom
A Rare Mass İn The Pancreas: Lymphangioma
Çağrı Tiryaki, Zülfü Bayhan, Erdem Okay, Yeşim Gürbüz, Turgay Şimşek, Ertuğrul Karğı, Zehra Boyacıoğlu, Mustafa Celalettin Haksal
Sayfalar 31 - 33

8.
Kallmann Sendromu: MRG Bulguları
Kallmann Syndrome: MRI Fındıngs
Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Eda Elverici, Enis Yüksel
Sayfalar 34 - 37

LookUs & Online Makale