ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kallmann Sendromu: MRG Bulguları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 34-37

Kallmann Sendromu: MRG Bulguları

Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Eda Elverici, Enis Yüksel
Ankara Numune Eğitim E Araştırma Hastanesi,radyoloji Kliniği

Kallmann sendromu, hipogonadotropik hipogonadizm ve anosmi veya hiposmi ile
karakterize nöronal migrasyon bozukluğudur. Defektif rinosefalon gelişiminin olfaktor
trakt anomalilerine neden olduğu genel olarak kabul edilen görüştür. Biz, klinik ve
laboratuar bulguları Kallmann sendromu ile uyumlu olan hastada olfaktor traktı
ve olfaktor sulkusu magnetik rezonans görüntüleme ile değerlendirdik. Koronal
görüntülerde frontal bölgede olfaktor trakt yokluğu ve bilateral olfaktor sulkus aplazisi
tanımlandı.

Anahtar Kelimeler: Kallmann sendromu, hipogonadotropik hipogonadizm, anosmi, MRG

Kallmann Syndrome: MRI Fındıngs

Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Eda Elverici, Enis Yüksel
Ankara Numune Education And Research Hospital,department Of Radiology

Kallmann syndrome is a neuronal migration disorder characterised by
hypogonadotrophic hypogonadism and anosmi or hyposmia.It is generally accepted that
defective rhinocephalon development result in olfactory tract abnormalities. We used
magnetic resonance imaging to visualize the olfactory tract and evaluate the olfactory sulci in patient whose clinical and laboratory findings were compatible with Kallmann syndrome. Coronal images of the frontal region clearly demonstrated aplasia of the bilateral olfactory sulci and absence of the olfactory tracts in patient.

Keywords: Kallmann syndrome, hypogonadotrophic hypogonadism, anosmia, MRI

Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Eda Elverici, Enis Yüksel. Kallmann Syndrome: MRI Fındıngs. Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 34-37

Sorumlu Yazar: Semra Duran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale