ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Pankreasta Nadir Bir Kitle: Lenfanjiom [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 31-33

Pankreasta Nadir Bir Kitle: Lenfanjiom

Çağrı Tiryaki1, Zülfü Bayhan2, Erdem Okay3, Yeşim Gürbüz4, Turgay Şimşek5, Ertuğrul Karğı6, Zehra Boyacıoğlu1, Mustafa Celalettin Haksal1
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
5Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Sakarya, Türkiye
6Gaziantep Islahiye Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Lenfanjiomalar lenfatik sistemin benign tümörleridir. İntraabdominal lenfanjiomalar oldukça nadirdir. (1/100.000) Erkeklerde sıktır ve genellikle çocukluk çağında görülür.İntraabdominal lenfanjiomaların klinik prezentasyonu değişkendir.Kronik karın ağrısı, akut karın ağrısı ve distansiyon, kusma, ateş ve peritonit bunlardan bazılarıdır.Bu çalışmamızda distal pankreasta kistik lenfanjiom vakası sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, lenfanjiom

A Rare Mass İn The Pancreas: Lymphangioma

Çağrı Tiryaki1, Zülfü Bayhan2, Erdem Okay3, Yeşim Gürbüz4, Turgay Şimşek5, Ertuğrul Karğı6, Zehra Boyacıoğlu1, Mustafa Celalettin Haksal1
1Derince Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Kocaeli, Türkiye
2Department Of General Surgery, Dumlupınar University,kutahya, Türkiye
3Department Of General Surgery, Kocaeli University, Kocaeli Türkiye
4Department Of Pathology, Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye
5Sakarya Pamukova State Hospital, Department Of General Surgery, Sakarya, Türkiye
6Gaziantep Islahiye State Hospital, Department Of General Surgery, Gaziantep, Türkiye

Lymphangiomas are benign tumors of the lymphatic system.İntraabdominal lymphangiomas are very rarely. (1/100.000) They are more common in boys and usually occur in childhood.Clinical presentation of abdominal lymphangiomas is variable.Some of them are chronic abdominal pain, acute abdominal pain and distension, vomiting, fever and peritonitis.Here in, we report on a case of cystic lymphangioma of the distal pancreas.

Keywords: Pancreas, Lymphangioma

Çağrı Tiryaki, Zülfü Bayhan, Erdem Okay, Yeşim Gürbüz, Turgay Şimşek, Ertuğrul Karğı, Zehra Boyacıoğlu, Mustafa Celalettin Haksal. A Rare Mass İn The Pancreas: Lymphangioma. Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 31-33

Sorumlu Yazar: Çağrı Tiryaki, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale