ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Nadir bir solunum sıkıntısı nedeni olarak yaşlı hastada Bochdalek Hernisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 24-26

Nadir bir solunum sıkıntısı nedeni olarak yaşlı hastada Bochdalek Hernisi

Aybala Agac Ay1, Haluk Ulucanlar2, Ahmet Ay3, Yavuz Pirhan4
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Viranşehir Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
4Sungurlu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Çorum

Bochdalek hernisi son derece nadir görülen bir patoloji olup, erişkin çağda görülmesi daha da nadir bir durumdur. Erişkin hastaların çoğu asemptomatik olup, bochdalek hernisi ve komplikasyonları sebebiyle acil servise başvuru yok denecek kadar azdır.Bu makalede ani gelişen solunum sıkıntısı ile acil servise başvurmuş, 81 yaşında kadın hastada bochdalek hernisi sunuyoruz.Nadir görülmesine rağmen, tanı almadığında mortal seyredebilecek bu durumun ayırıcı tanıda akılda tutulmasının önemini hatırlatmak isteriz.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernisi, bochdalek hernisi, dispne

Bochdalek Hernia in an old patient as a rare cause of dispnea

Aybala Agac Ay1, Haluk Ulucanlar2, Ahmet Ay3, Yavuz Pirhan4
1Department Of General Surgery, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
2Ankara Oncology Research And Training Hospital, General Surgery Clinic, Ankara,turkey
3Viransehir State Hospital, General Surgery Clinic, Sanlıurfa, Turkey
4Sungurlu State Hospital, General Surgery Clinic, Corum, Turkey

Bochdalek hernia is an uncommon variant of diaphragmatic hernias in adults and symptomatic cases even rarer and these cases rarely present as an emergency.We present a case with bochdalek hernia in an 81 years old woman who admitted to the hospital with acute dispnea.We want to remind that, though rare, diaphragmatic hernias should be kept in mind while considering all possibilities of differential diagnosis of dispnea.

Keywords: Diaphragmatic hernia, bochdalek hernia, dispnea

Aybala Agac Ay, Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Yavuz Pirhan. Bochdalek Hernia in an old patient as a rare cause of dispnea. Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 24-26

Sorumlu Yazar: Aybala Agac Ay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale