ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2013
1.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ventilatörle İlişkili Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Pnömonisinde Mortalite İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Assesment Of The Factors Associated With Mortality In Ventilator Associated Pneumonia Of Multidrug Resistance Acinetobacter Baumannii
Aysun Şengül, Erkan Şengül, Serap Argun Barış, Nüket Hayırlıoğlu
Sayfalar 1 - 6

3.
Kliniğinimize İnguinoskrotal Bölge Patolojileri Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Inguinoscrotal Region Pathologies Cases Admitted to our Clinic
Necla Gürbüz Sarıkaş, Zekeriya İlçe, Derya Yayla, Hayrünisa Esen, Mustafa Alper Akay
Sayfalar 7 - 10

4.
Son Bir Yılda Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedeni ile Gastroskopi Yapılan Hastalarımızın Bulgularının irdelenmesi
A Revision of Patients Who Underwent Gastroscopy Because Of Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding In The Last Year
Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Fatih Bünül, Göktuğ Şirin
Sayfalar 11 - 14

5.
Pankreas kitlelerinin değerlendirilmesinde pulse inversion harmonik görüntüleme ile konvansiyonel b-mode ultrasonografinin karşılaştırılması
Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses
Tülay Özer, Fahri Halit Beşir
Sayfalar 15 - 20

6.
Akut Kolesistitte Erken Kolesistektomi Sonuçlarımız
The Results of Early Cholecystectomy in Acute Cholecystitis
Burhan Hakan Kanat, Mesut Yur, Mustafa Girgin, Fatih Erol, Mehmet Buğra Bozan, Seyfi Emir, Mehmet Fatih Yazar, Zeynep Özkan
Sayfalar 21 - 24

7.
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Needleless Prosedürünün Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Clinical Efficacy of Needleless Procedure in The Treatment of Stress Urinary Incontinence
Ünal Turkay, Sema Etiz Sayharman, Serdar Karayel, Gültekin Köse, Nurettin Aka, Can Tüfekçi, Hasan Terzi, Ahmet Kale
Sayfalar 25 - 31

OLGU SUNUMU
8.
Pankreasın İntraduktal Onkositik Papiller Neoplazmı; Olgu Sunumu
Intraductal Oncocytic Papillary Neoplasm Of Pancreas; A Case Report
Çağrı Tiryaki, Hamdi Taner Turgut, A. Oktay Yirmibeşoğlu, Zülfü Bayhan, Erdem Okay, Mehmet Özyıldız, Murat Coşkun
Sayfalar 32 - 36

9.
Jeneralize tonik klonik nöbetlerin nadir bir nedeni: Fahr hastalığı
A rare cause of generalized tonic clonic seizures: Fahr disease
Şehnaz Kılıç, Zahide Yılmaz, Ebru Yaşar, Erkan Şengül
Sayfalar 37 - 40

10.
McKittrick-Wheelock Sendromu İle Ortaya Çıkan Villöz Adenom
Villous Adenoma Presenting With McKittrick-Wheelock Syndrome
Fatih Bünül, Erkan Şengül, Hamdi Taner Turgut, Murat Coşkun, Ahmet Tuğrul Eruyar
Sayfalar 41 - 44

11.
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Dilate Kardiyomiyopatili Bir Olgu Sunumu;
A Case of Dilated Cardiomyopathy followed in Pediatric Intensive Care Unit
Nimet Cındık, Fatih Kılıçbay, Engin Melek, Zeliha Yeğin, Ferhan Mutlu, Aynur Akbulut
Sayfalar 45 - 48

12.
Sezeryan esnasında tespit edilen ve barsak rezeksiyonuna sebep olan intestinal splenosiz. vaka sunumu
An incidental finding of intestinal splenosis during caserean section resulting in bowel resection: case report
Mehmet Kamil Yıldız, Aysun Unal, Erkan Özkan, Cengiz Eris, Hasan Abuoğlu, Gultekin Kose, Bülent Kaya, Umit Topaloglu
Sayfalar 49 - 52

DERLEME
13.
Gastrointestinal Bezoarlar
Gastrointestinal Bezoars
Bülent Kaya, Mehmet Yaşar
Sayfalar 53 - 55

LookUs & Online Makale