ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Dilate Kardiyomiyopatili Bir Olgu Sunumu; [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 45-48

Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Dilate Kardiyomiyopatili Bir Olgu Sunumu;

Nimet Cındık1, Fatih Kılıçbay2, Engin Melek3, Zeliha Yeğin2, Ferhan Mutlu2, Aynur Akbulut2
1Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Ünitesi
2Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Servisi
3Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Ünitesi

Kalp kası tutulumuyla karekterize olan kardiyomiyopati; dilate, restriktif, hipertrofik, aritmojenik sağ ventrikül displazisi ve sınıflandırılamayanlar olmak üzere 5 gruba ayrılır. Ventriküllerin sistolik ve diastolik fonksiyon bozukluğu ve dilatasyonu ile karakterize olan dilate kardiyomiyopati, günümüzde kalp yetersizliği nedenlerinin başında gelmesi ve kalp nakli yapılan hastaların önemli bir kısmını oluşturması nedeniyle ciddi bir sağlık sorunudur. Burada acil polikliniğimize solunum sıkıntısı şikayetiyle başvuran ve çocuk yoğun bakım ünitemizde izlenen dilate kardiyomiyopatili bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dilate Kardiyomiyopati, Kalp Yetersizliği

A Case of Dilated Cardiomyopathy followed in Pediatric Intensive Care Unit

Nimet Cındık1, Fatih Kılıçbay2, Engin Melek3, Zeliha Yeğin2, Ferhan Mutlu2, Aynur Akbulut2
1Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Cardiology Unit, Kocaeli Derince Training And Research Hospital
2Department Of Pediatrics, Kocaeli Derince Training And Research Hospital
3Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Nephrology Unit, Kocaeli Derince Training And Research Hospital

Dilated Cardiomyopathy affect the cardiac muscle are classfied into five groups as dilated, restrictive, hypertorphic, arytmogenic right ventricle dysplasia and unclassified. Dilated cardiomyopathy which is characterized by systolic-diastolic dsyfunction and dilatation of ventricles is one of the major causes of cardiac failure. In addition, It is one of the major diagnosis in patients undergoing cardiac transplantation, consequently It is an important healthy problem in society. We report a patient admitted to pediatric emergency room with the complaint of respiratory difficulty and diagnosed as dilated cardiomyopathy and followed in our pediatric intensive care unit.

Keywords: Dilated Cardiomyopathy, Cardiac Failure

Nimet Cındık, Fatih Kılıçbay, Engin Melek, Zeliha Yeğin, Ferhan Mutlu, Aynur Akbulut. A Case of Dilated Cardiomyopathy followed in Pediatric Intensive Care Unit. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Fatih Kılıçbay, Türkiye
LookUs & Online Makale