ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kliniğinimize İnguinoskrotal Bölge Patolojileri Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 7-10

Kliniğinimize İnguinoskrotal Bölge Patolojileri Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi

Necla Gürbüz Sarıkaş, Zekeriya İlçe, Derya Yayla, Hayrünisa Esen, Mustafa Alper Akay
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

AMAÇ: Bu çalışma da çocuk cerrahisi kliniğimize inguinoskrotal bölge patolojileri ile başvuran hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma hastanesi çocuk cerrahisi kliniğinde Şubat 2010- Nisan 2012 tarihleri arasında tedavi edilen inguinoskrotal patolojik olgular retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çocuk cerrahisi polikliniğine başvuran 18043 hastanın 1085’inin inguinoskrotal bölge patolojilerinden dolayı tedavi aldıkları tespit edildi. Olguların %51.8’ini 0-2 yaş grubu çocuklar oluşturmaktaydı. Hastaların 736’I inguinal herni (%68), 84’ ü hidrosel (%8), 198’ i inmemiş testis (%16), 20’si penoskrotal web, 11’i testis torsiyonu, 31’i epididimo-orşit, ve 5’ i varikoseldi.
SONUÇ: Çocuk cerrahlarının en sık uğraştığı hastalık grubu inguinoskrotal patolojilerdir. Çalışmamızda bu oran literatürlerdeki oranlara benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnguinosktotal patoloji, çocuk

Evaluation of The Inguinoscrotal Region Pathologies Cases Admitted to our Clinic

Necla Gürbüz Sarıkaş, Zekeriya İlçe, Derya Yayla, Hayrünisa Esen, Mustafa Alper Akay
Clinic Of Pediatric Surgery, Kocaeli Derince Education And Research Hospital

OBJECTIVE: We aimed to be evaluated pediatric surgery in our clinic pathology inguinoscrotal region.
METHODS: The patients who were treated to the Pediatric Surgery Clinic of Kocaeli Derince Training and Research Hospital with inguinoscrotal pathologies between 1 February 2010 – 1 April 2012 were evaluated retrospectively.
RESULTS: Total 18043 patients admitted to pediatric surgery clinic. 1085 patients were treated for inguinoscrotal pathologies of the region.The majority of the cases were in the 0-2 years age group (% 51.8). 736 patients with inguinal hernia (68%), hydrocele (84)(8%), undescended testes (198)(16%), penoscrotal web (20), testicular torsion (11), epididymo-orchitis ( 31), and varicocele 5 cases, respectively.
CONCLUSION: İnguinoscrotal pathologies are the most common surgical disease performed by pediatric surgeons. In this study, this rate is similar to the literature rates.

Keywords: İnguinoscrotal pathologies, child

Necla Gürbüz Sarıkaş, Zekeriya İlçe, Derya Yayla, Hayrünisa Esen, Mustafa Alper Akay. Evaluation of The Inguinoscrotal Region Pathologies Cases Admitted to our Clinic. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 7-10

Sorumlu Yazar: Necla Gürbüz Sarıkaş, Türkiye
LookUs & Online Makale