ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
McKittrick-Wheelock Sendromu İle Ortaya Çıkan Villöz Adenom [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 41-44

McKittrick-Wheelock Sendromu İle Ortaya Çıkan Villöz Adenom

Fatih Bünül1, Erkan Şengül2, Hamdi Taner Turgut3, Murat Coşkun3, Ahmet Tuğrul Eruyar4
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
3Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
4Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

McKittrick-Wheelock sendromu, hipersekretuar rektosigmoid villöz adenomların nadir görülen bir komplikasyonudur. Bu sendrom ilk olarak 1954 yılında tanımlanmıştır. Literatürde yaklaşık 50 vaka bildirilmiştir. Burada, açıklanamayan diyare, akut böbrek yetmezliği ve ciddi hipopotasemi ile ortaya çıkan McKittrick-Wheelock sendromlu bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: hipopotasemi, kolonik adenom, böbrek yetmezliği

Villous Adenoma Presenting With McKittrick-Wheelock Syndrome

Fatih Bünül1, Erkan Şengül2, Hamdi Taner Turgut3, Murat Coşkun3, Ahmet Tuğrul Eruyar4
1Kocaeli Derince Education And Training Hospital, Department Of Internal Medicine
2Kocaeli Derince Education And Training Hospital, Department Of Nephrology
3Kocaeli Derince Education And Training Hospital, Department Of General Surgery
4Kocaeli Derince Education And Training Hospital, Department Of Pathology

McKittrick-Wheelock Syndrome is a rare complication of hypersecretory rectosigmoid villous adenomas. It was first described in 1954. Approximately, 50 cases are reported in the literature. We report a case described as a McKittrick-Wheelock syndrome which present with unexplained watery diarrhea, acute renal failure and profound hypokalemia.

Keywords: hypokalemia, colonic adenoma, renal failure

Fatih Bünül, Erkan Şengül, Hamdi Taner Turgut, Murat Coşkun, Ahmet Tuğrul Eruyar. Villous Adenoma Presenting With McKittrick-Wheelock Syndrome. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 41-44

Sorumlu Yazar: Erkan Şengül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale