ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2015
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Down Sendromlu Hastalarda Ekokardiyografi Bulguları
The Findings of Echocardıography in Down syndrome Patients Who Applied to The Polyclinic of Pedıatrıc Cardiology
Onur Çağlar Acar, Abdurrahman Üner, İbrahim Ece, Serdar Epçaçan
Sayfalar 1 - 3

2.
Akciğer Dışı Tüberküloz: Kocaeli Verem Savaş Dispanseri’nde Takip Edilen 331 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Extrapulmonary Tuberculosis: A Retrospective Review of 331 Cases at Kocaeli Tuberculosis Dispansary
Aysun Şengül, Nalan Ogan, Yusuf Aydemir
Sayfalar 4 - 9

3.
Sakarya Bölgesinde Deri Prick Testi Sonuçlarının Mevsimsel Özelliklerle Değerlendirilmesi
Seasonal Evaluation of the Skin Prick Test Results in Sakarya Region.
Yusuf Aydemir, Hikmet Çoban, Adil Can Güngen, Hasan Düzenli, Canatan Taşdemir
Sayfalar 10 - 13

4.
Hospitalizasyon durumu ve psikiyatri konsultasyonunun tekrarlayan suisid girişimi üzerinde etkisi
Hospitalization characteristics and physiciatric consultations status associated with post-discharge suicide reattempt; retrospective observational study
Onur Karakayalı, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Ferhat Içme, Havva Şahin Kavaklı, Sevilay Vural, Alp Şener
Sayfalar 14 - 20

5.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Derin Sternal Enfeksiyonların Tedavisinde Vakum Yardımlı Kapama Yönteminin Etkinliği
The Efficiency of Vacuum Assisted Closure Method for Treatment of Deep Sternal Infections Following Open Cardiac Surgery
Hüseyin Şaşkın, Çağrı Düzyol, Kazım Serhan Özcan, Hüseyin Maçika, Mustafa İdiz
Sayfalar 21 - 29

6.
Periferik Arter Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi: Tek Merkez Sonuçları
Percutaneous Treatment Of Peripheral Artery Disease: A Single Center Experience
Burak Turan
Sayfalar 30 - 36

7.
Glokomu Olan Olgularda Trabekülektomi ve Fakotrabekülektomi Sonrası Maküler Kalınlık Değerlerinin Kıyaslanması
Comparison of the Effect of Trabeculectomy and Phacotrabeculectomy on Macular Thickness in Primary Open-Angle Glaucoma
Dilara Pirhan, Nurşen Yüksel, Ruken Çinik, Berna Özkan
Sayfalar 37 - 42

OLGU SUNUMU
8.
Kolonoskopide görülen her ülser inflamatuar barsak hastalığı değildir
Every ulcer may not be related to inflammatory bowel disease
Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Göktuğ Şirin, Sevda Soydan, Fatih Güzelbulut
Sayfalar 43 - 46

9.
Spontan gelişen izole axiller sinir lezyonu
Isolated axillary nerve lesion occuring spontaneously
Ramazan Gündüz, İsmail Boyraz
Sayfalar 47 - 50

10.
Dev Frontal Mukoselde Tedavi Yaklaşımımız; Üç Olgu Sunumu
Management of Giant Frontal Mucocele; Report of three cases.
Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan
Sayfalar 51 - 55

11.
Sunct Sendromu: İki olgu sunumu
sunct syndrome: report of two cases
Çetin Kürşad Akpınar, Dursun Aygün, Hakan Doğru, Sedat Şen
Sayfalar 56 - 58

12.
Dev, Çift Taraflı, Testiküler Neoplaziyi Taklit Eden Spermatosel
Huge Bilateral Spermatocele Mimicking Testicular Neoplasia
Mücahit Kart, Mustafa Melih Çulha
Sayfalar 59 - 61

LookUs & Online Makale