Volume : 4 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Every ulcer may not be related to inflammatory bowel disease [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 43-46

Every ulcer may not be related to inflammatory bowel disease

Züleyha Akkan Çetinkaya1, Mesut Sezikli1, Göktuğ Şirin1, Sevda Soydan2, Fatih Güzelbulut3
1Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Gastroenterology
2Kocaeli Derince Education And Research Hospital,
3Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital

İleal ulcers are detected commonly in our clinical practice. Howewer they are always not be result of inflammatory bowel disease. İt is important to differentiate them other etiologies from inflammatory bowel disease. We herein report a case of ileal ulcer.

Keywords: Colonoscopy, ulcer, inflammatory bowel disease

Kolonoskopide görülen her ülser inflamatuar barsak hastalığı değildir

Züleyha Akkan Çetinkaya1, Mesut Sezikli1, Göktuğ Şirin1, Sevda Soydan2, Fatih Güzelbulut3
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, Kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Kocaeli
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Günlük gastroenteroloji rutininde pek çok kez kolon ve ince barsak ülserli hastalarla karşılaşmaktayız. Bu hastalardaki ülserlerin ayırıcı tanısı her zaman çok kolay olmayabilmektedir. Biz de polikliniğimize başvuran bir vaka sayesinde bu konuyu irdelemek istedik.

Anahtar Kelimeler: kolonoskopi, ülser, inflamatuar barsak hastalığı

Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Göktuğ Şirin, Sevda Soydan, Fatih Güzelbulut. Every ulcer may not be related to inflammatory bowel disease. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 43-46

Corresponding Author: Züleyha Akkan Çetinkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish