ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Dev Frontal Mukoselde Tedavi Yaklaşımımız; Üç Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 51-55

Dev Frontal Mukoselde Tedavi Yaklaşımımız; Üç Olgu Sunumu

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr.sadi̇ Konuk Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇,kulak Burun Ve Boğaz Kliniği

Frontal sinüs mukoselleri, yavaş büyüyen ve frontal sinuüste lokal agresif davranan lezyonlardır. Büyük frontal mukoseller, sinüs duvarında destrüksiyon yaparak çevre anatomik yapılara yayılırlar. Mukosel tedavisi cerrahidir. Cerrahi yönetiminde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu makalede kliniğimizde tedavi edilen üç dev frontal mukosel olgusu tanı, tedavi ve takip aşamaları güncel literatür bilgileri ışığında sunuldu.

Anahtar Kelimeler: endoskopik cerrahi, eksternal yaklaşım, frontal sinüs, mukosel

Management of Giant Frontal Mucocele; Report of three cases.

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan
Bakırkoy Dr.sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Otolaryngology

Frontal sinus mucoceles are slow-growing and locally aggressive lesion of the frontal sinuses. A gradually enlarging lesion results in destruction of the wall of the sinus and extends to the encircling anatomic structures. Treatment of mucocele is surgical. There are different surgical approaches in frontal mucocele. Hereby we reported the diagnosis, treatment and follow-up of three cases of giant frontal mucocele and reviewed the relevant literature.

Keywords: endoscopic surgery, external approach, frontal sinus, mucocele.

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan. Management of Giant Frontal Mucocele; Report of three cases.. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 51-55

Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale