Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Isolated axillary nerve lesion occuring spontaneously [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 47-50

Isolated axillary nerve lesion occuring spontaneously

Ramazan Gündüz1, İsmail Boyraz2
1Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Karabuk University Education And Research Hospital, Karabuk, Turkey
2Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

68-year-old patient who is lawyer admitted to our clinic because of occuring weakness and pain on the left shoulder 3 months ago. His abductor muscle strength of left shoulder was 0/5 in the first examination. The strenght of other muscles and neurological examinations were normal. He did not describe any trauma and repetitive sport activities in the anamnesis. EMG was reported as severe axonal damage of the left axillary nerve and mild to moderate carpal tunnel syndrome.
Isolated axillary nerve palsy should be kept in mind in patients with acute severe shoulder pain and weakness Neuralgic amyotrophy,vasculitis, localized neuritis should be considered in the differential diagnosis in patients who dont describe any trauma.

Keywords: axillary nerve, nerve injury, neuralgic amyotrophy

Spontan gelişen izole axiller sinir lezyonu

Ramazan Gündüz1, İsmail Boyraz2
1Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Karabük
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bolu

68 yaşındaki, avukat erkek hasta 3 ay önce sol omuzda gelişen ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle polikliniğimize başvurdu.Hastanın ilk muayenesinde omuz abduksiyon kas gücü 0/5 idi. Diğer kas güçleri ve nörolojik muayenesi normaldi. Anemnezinde herhangi bir travma ve tekrarlayıcı spor aktivitesi tariflemiyordu. EMG si sol axiller sinirin ağır aksonal hasarı, sol elde hafif-orta derecede karpal tünel sendromu olarak rapor edildi.
Akut gelişen şiddetli omuz ağrısı ve güçsüzlüğü gelişen hastalarda izole axiller sinir lezyonu akla gelmelidir. Ayırıcı tanıda travma tariflemeyen hastalarda nevraljik amyotrofi, vaskülit ve lokalize nörit düşünülmelidir

Anahtar Kelimeler: axiller sinir, sinir hasarı, nevraljik amiyotrofi

Ramazan Gündüz, İsmail Boyraz. Isolated axillary nerve lesion occuring spontaneously. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 47-50

Corresponding Author: İsmail Boyraz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish