ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2014
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Gebelerde akut apandisit: klinik deneyimimiz
Acute appendicitis during pregnancy: clinical experience
Çağrı Tiryaki, Mustafa Celalettin Haksal, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız, Murat Coşkun, Ali Çiftçi, Murat Burç Yazıcıoğlu, Selim Yiğit Yıldız
Sayfalar 1 - 5

2.
Varikoselektominin sperm kalitesi ve doğurganlığa etkisi: 240 hastanın retrospektif incelemesi
The effect of varicocelectomy on sperm quality and fertility: a retrospective analysis of 240 patients
Kürşat Çeçen, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Ömer Erkam Arslan, Aslan Demir, Tayyar Alp Özkan
Sayfalar 6 - 10

3.
2220 sünnet olgusunda uzman doktorların komplikasyonlarının incelenmesi
Evaluation about complications of specialists in 2220 circumcision cases
Kürşat Çeçen, Ramazan Kocaaslan, Mert Ali Karadağ, Aslan Demir, Oğuz Özden Cebeci, Mehmet Uslu
Sayfalar 11 - 14

4.
Sağlık çalışanlarının Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı hakkında bilgi düzeyi ve tutumları
Knowledge level and attitude of health care workers about Crimean-Congo hemorrhagic fever
Ayşe İnci, Suat Erus
Sayfalar 15 - 18

OLGU SUNUMU
5.
Devam eden aspirin tedavisine rağmen yerleştirilmesinden 10 yıl sonra çıplak metal stentin oldukça geç trombozu
Very late thrombosis of a bare metal stent despite ongoing aspirin therapy after 10 years of implantation
Tolga Aksu, Mine Durukan, Ümit Guray
Sayfalar 19 - 21

6.
Benign prostat hiperplazili bir hastada üreteral stent takılması sonrası üreter taşının spontan retrograd böbreğe migrasyonu: bir olgu sunumu
Spontaneous retrograde migration of a ureteral stone into the kidney after insertion of a double j stent in a patient with benign prostatic hyperplasia: a case report
Kürşat Çeçen, Ramazan Kocaaslan, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Mehmet Uslu, Erkam Aslan
Sayfalar 22 - 25

7.
İki olgu eşliğinde tüberküloz epididimit ve literatürün gözden geçirilmesi
Investigation of tuberculous epididymitis together with presentation of two cases in light of the literature
Basri Çakıroğlu, Orhan Dalkılıç, Ramazan Gözüküçük, Lora Ateş, Süleyman Hilmi Aksoy, Yunus Nas
Sayfalar 26 - 29

DERLEME
8.
Aşırı aktif mesanede farmakoterapiye güncel bakış
Current evaluation of pharmacotherapy for overactive bladder
Orçun Çelik, Mert Ali Karadağ, Murat Akand, Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Ramazan Kocaaslan
Sayfalar 30 - 38

LookUs & Online Makale