Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Investigation of tuberculous epididymitis together with presentation of two cases in light of the literature [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 26-29

Investigation of tuberculous epididymitis together with presentation of two cases in light of the literature

Basri Çakıroğlu1, Orhan Dalkılıç2, Ramazan Gözüküçük3, Lora Ateş4, Süleyman Hilmi Aksoy5, Yunus Nas3
1Hisar Intercontinental Hospital Deparment Of Urology, Istanbul, Turkey
2Hisar Intercontinental Hospital Department Of Respiratuary, Istanbul,turkey
3Hisar Intercontinental Hospital Deparment Of Infection Diseas, Istanbul, Turkey
4Hisar Intercontinental Hospital Pathology Department, Istanbul, Turkey
5Hisar Intercontinental Hospital Department Of Radiology, Istanbul, Turkey

Tuberculosis epididymitis is a rare illness of which diagnosis is difficult to made. Mycobacterium tuberculosis infection primarily effects lungs. Genitourinary system tubercolusis occurs via hematogenous spread in % 10 – 20 of these effected patients. Genitourinary tuberculosis mostly effects kidneys, prostate and epididymis in men. Extrapulmonary tuberculosis is difficult to diagnose and treatment is more difficult compared with pulmonary tuberculosis. Mostly invasive procedures are required for diagnosis. Two cases of which are diagnosed as tuberculosis epididymitis in excisional epididiym biopsy are presented here.

Keywords: Tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, epididymitis

İki olgu eşliğinde tüberküloz epididimit ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri Çakıroğlu1, Orhan Dalkılıç2, Ramazan Gözüküçük3, Lora Ateş4, Süleyman Hilmi Aksoy5, Yunus Nas3
1Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Kliniği, İstanbul
2Hisar Intercontinental Hospital Göğüs Hastalıkları Ve Tuberküloz Kliniği, İstanbul
3Hisar Intercontinental Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Hisar Intercontinental Hospital Patoloji Bölümü, İstanbul
5Hisar Intercontinental Hospital Radyoloji Bölümü, İstanbul

Tüberküloz epididimit tanısı zor konan ve nadir görülen bir hastalıktır. Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu öncelikle akciğerleri tutar, bu hastaların %10-20’sinde hematojen yayılımla genitoüriner sistem tutulumu izlenir. Genitoüriner tüberküloz erkekte en sık böbrek, prostat ve epididimi etkiler. Akciğer dışı tüberkülozun akciğer tüberkülozuna göre tanı ve tedavisi daha zordur ve çoğunlukla tanı için invaziv girişimler gerekmektedir. Eksizyonel epididim biyopsisinde epididim tüberkülozu saptanan iki hasta olgu olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, ekstrapulmoner tüberküloz, epididimit,

Basri Çakıroğlu, Orhan Dalkılıç, Ramazan Gözüküçük, Lora Ateş, Süleyman Hilmi Aksoy, Yunus Nas. Investigation of tuberculous epididymitis together with presentation of two cases in light of the literature. Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 26-29

Corresponding Author: Basri Çakıroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish