Volume : 3 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Current evaluation of pharmacotherapy for overactive bladder [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 30-38

Current evaluation of pharmacotherapy for overactive bladder

Orçun Çelik1, Mert Ali Karadağ2, Murat Akand3, Kürşat Çeçen2, Aslan Demir2, Ramazan Kocaaslan2
1Clinic of Urology,Tepecik Educational and Research Hospital,Izmir,Turkey
2Department of Urology,Faculty of Medicine,Kafkas University,Kars,Turkey
3Department of Urology,Faculty of Medicine,Selçuk Üniversitesi,Konya,Turkey

Overactive bladder (OAB) is a prevalent condition that has a significant impact on quality of life. The usual treatment approach is both behavioral and pharmacological. The first-line pharmacological treatment commonly utilizes anticholinergic agents, which may be limited by their tolerability, efficacy, and long-term compliance. Developments in elucidating the pathophysiology of OAB and alternative targets for pharmacological therapy have led to newer agents being developed to manage this condition. These agents which have alternate mechanism of action and avoid the anticholinergic side effects.

Keywords: Overactive bladder, pharmacotherapy, anti-muscarinics

Aşırı aktif mesanede farmakoterapiye güncel bakış

Orçun Çelik1, Mert Ali Karadağ2, Murat Akand3, Kürşat Çeçen2, Aslan Demir2, Ramazan Kocaaslan2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği,İzmir
2Kafkas Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Üroloji A.D,Kars
3Selçuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Üroloji A.D.,Konya

Aşırı aktif mesane (AAM) hayat kalitesi üzerine belirgin etkisi olan yaygın bir tıbbi durumdur. Tedavi yaklaşımı davranışsal ve farmakolojiktir. İlk farmakolojik tedavi alternatifi tolerabilitesi, etkinliği ve uzun dönem komplians gibi sınırlayıcı faktörleri olan antikolinerjik ajanlardır. AAM’ nin patofizyolojisinin anlaşılması ve farmakolojik tedavideki alternatif ajan arayışı, bu durumun tedavisi için yeni moleküllerin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu moleküllerin antikolinerjik ilaçlarla benzer etkileri olup, yan etkilerinden kaçınmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Aşırı aktif mesane, farmakoterapi, antimuskarinikler

Orçun Çelik, Mert Ali Karadağ, Murat Akand, Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Ramazan Kocaaslan. Current evaluation of pharmacotherapy for overactive bladder. Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 30-38

Corresponding Author: Orçun Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish