Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Evaluation about complications of specialists in 2220 circumcision cases [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 11-14

Evaluation about complications of specialists in 2220 circumcision cases

Kürşat Çeçen1, Ramazan Kocaaslan2, Mert Ali Karadağ1, Aslan Demir1, Oğuz Özden Cebeci2, Mehmet Uslu1
1Kafkas University Hospital, Department of Urology, Kars
2Derince Education And Research Hospital, Department Of Urology, Kocaeli

OBJECTIVE: Our aim is to evaluate the complication rates of circumcisions performed by specialists in the hospitals.
METHODS: 2220 patients with the ages ranging between 0 and 19 years old were circumcised by urologists and general surgeons in Kars State Hospital, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars Private Bioanaliz and Şifa outpatient clinics between June 2004 and September 2012. Dorsal ventral slit and excision technique was preferred for all patients. The procedures were performed in hospitals with obeying the surgical sterilization rules.
RESULTS: The overall complication rate was 3.3%; bleeding was the most common one with a rate of 1.65%, infection in 1.2%, inadequate excision in 0.25% and complications related with anesthesia in 0.2%. Bleeding complications were not serious and only 11 cases (0.49%) required re-intervention under local anesthesia, of these, hemorhagic diatesis was found in 4. İnfection that threatened the life of the patient was not observed.
CONCLUSION: Circumcision is a surgical modality. It had rules to be obeyed like the other surgical modalities and a technique. Serious complications are very rare, if deferred to these rules and performed by specialists in the hospitals’ conditions. We advise to investigate the patients for hemorhagic diatesis prior to circumcision. Key words: circumcision, complications

Keywords: circumcision, complications

2220 sünnet olgusunda uzman doktorların komplikasyonlarının incelenmesi

Kürşat Çeçen1, Ramazan Kocaaslan2, Mert Ali Karadağ1, Aslan Demir1, Oğuz Özden Cebeci2, Mehmet Uslu1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kars
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli

AMAÇ: Hastane şartlarında uzman doktorların yaptığı sünnetlerin komplikasyon oranlarının saptanmasıdır.
YÖNTEMLER: 2004-2012 yılları arasında Kars Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kars Özel Bioanaliz Polikliniği ve Kars Özel Şifa Polikliniğinde 0-19 yaşları arasındaki 2220 hastaya Üroloji ve Genel Cerrahi Uzmanları tarafından dorsal-ventral slit ve eksizyon tekniği uygulanarak sünnet yapıldı. Sünnet sonrası oluşan komplikasyonlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda komplikasyon oranı %3.3 olup, kanama %1.65 oranı ile ilk sırayı alırken, sırasıyla enfeksiyon %1.2, yetersiz sünnet % 0.25, anesteziye bağlı komplikasyonlar %0.20 olara saptanmıştır. Ayrıca bir hastada inklizyon kisti oluşmuştur.
SONUÇ: Sünnet cerrahi bir işlem olup, hastane şartlarında ve işin uzmanı hekimler tarafından yapıldığında ciddi komplikasyonlar büyük oranda azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sünnet, komplikasyonlar

Kürşat Çeçen, Ramazan Kocaaslan, Mert Ali Karadağ, Aslan Demir, Oğuz Özden Cebeci, Mehmet Uslu. Evaluation about complications of specialists in 2220 circumcision cases. Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 11-14

Corresponding Author: Kürşat Çeçen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish