ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Devam eden aspirin tedavisine rağmen yerleştirilmesinden 10 yıl sonra çıplak metal stentin oldukça geç trombozu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 19-21

Devam eden aspirin tedavisine rağmen yerleştirilmesinden 10 yıl sonra çıplak metal stentin oldukça geç trombozu

Tolga Aksu1, Mine Durukan2, Ümit Guray2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Çok geç stent trombozu ilaç kaplı stentlerin iyi bilinen bir komplikasyonudur. Çıplak metal stent ile ilişkili bilinen geç stent trombozu riski çok düşüktür. Bu vakada çıplak metal stentin çok geç trombozuna (>10 yıl) bağlı akut inferiyor miyokard infarktüsü tanısı konulan 60 yaşında bir erkek hastayı sunduk. İntrakoroner trombüs aspirasyonu yapıldı ve koroner arterden trombüsün temizlenmesi ile TIMI 3 akım elde edildi. Çok geç stent trombozu çıplak metal stentlerin çok nadir bir komplikasyonudur. Bu vaka ile biz devam eden aspirin tedavisine rağmen çıplak metal stent ile çok geç stent trombozu olasılığını vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: çıplak metal stent, çok geç stent trombozu

Very late thrombosis of a bare metal stent despite ongoing aspirin therapy after 10 years of implantation

Tolga Aksu1, Mine Durukan2, Ümit Guray2
1Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Cardiology
2Turkiye Yuksek Ihtisas Hospital, Department Of Cardiology

Very late stent thrombosis is a well-known complication of drug eluting stents. The recognized risk of late stent thrombosis associated with bare metal stents is too low. In this report, we present a 60 year old male patient who had an acute inferior myocardial infarction due to very late thrombosis (>10 years) of a bare metal stent. Intracoronary thrombus aspiration was performed and thrombus was extracted from the coronary artery with subsequent restoration of TIMI 3 distal flow. Very late stent thrombosis is an extremely rare complication of bare metal stents. With this case report we would like to emphasize the possibility of very late stent thrombosis with bare metal stent despite ongoing aspirin therapy.

Keywords: bare metal stent, very late stent thrombosis

Tolga Aksu, Mine Durukan, Ümit Guray. Very late thrombosis of a bare metal stent despite ongoing aspirin therapy after 10 years of implantation. Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 19-21

Sorumlu Yazar: Tolga Aksu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale