Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Knowledge level and attitude of health care workers about Crimean-Congo hemorrhagic fever [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 15-18

Knowledge level and attitude of health care workers about Crimean-Congo hemorrhagic fever

Ayşe İnci1, Suat Erus2
1Artvin State Hospital Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology
2Artvin State Hospital Department Of Thoracic Surgery

OBJECTIVE: In this study,it was aimed to investigate the level of knowledge and attitudes of healty care workers about Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) in Artvin.
METHODS: Data on knowledge and attitude of health care workers about CCHF was collected with a questionnaire.
RESULTS: Of the participants 58.6% thought they had sufficient knowledge about the CCHF. When the questionnaires were evaluated, it was seen that health care personnel have a high level of knowledge about clinical and findings of CCHF but not have enough knowledge about laboratory findings.
CONCLUSION: Education about KKKA is necessary for Health Care Worker especially in the epidemic region.

Keywords: Crimean-Congo haemorrhagic fever -health care workers-Knowledge -attitude

Sağlık çalışanlarının Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı hakkında bilgi düzeyi ve tutumları

Ayşe İnci1, Suat Erus2
1Artvin Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Artvin Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Artvin ilinde sağlık çalışanlarının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)Hastalığı hakkında bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: Katılımcılara KKKA konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemeye yönelik anket uygulanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların % 58.6’sı KKKA ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyordu. Yapılan anket sonucunda sağlık çalışanlarının KKKA’nın klinik bulguları konusunda bilgi düzeyinin yüksek olduğu ancak laboratuvar bulguları hakkında bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı görülmüştür.
SONUÇ: KKKA hakkında eğitimlerin özellikle hastalığın sık görüldüğü bölgelerde sağlık çalışanları için önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo kanamalı ateşi -sağlık çalışanları-bilgi düzeyi-tutum

Ayşe İnci, Suat Erus. Knowledge level and attitude of health care workers about Crimean-Congo hemorrhagic fever. Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 15-18

Corresponding Author: Ayşe İnci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish