ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2012
1.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Akut pankreatit ile ilgili klinik sonuçlarımız
Our clinical results of acute pancreatitis
Selim Yiğit Yıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Ali Çiftçi, Mehmet Özyıldız, Faruk Gülümser, Bekir Eraldemir, Murat Coşkun, Musa İlgöz
Sayfalar 1 - 5

3.
Kronik Böbrek Hastalığı Kılavuzlarına göre Hemodializ Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları
Assessment of Hemodialysis Patients According To Chronic Kidney Disease Guidelines: One Center’s Experience
Erkan Şengül, Sevim Dindar, Emine Binnetoğlu, Gökçen Selma Kılıç Halhallı, Fatih Bülün, Ayşen Elmas, Elmas Erbay, Arzu Turgut
Sayfalar 6 - 11

4.
Girişimsel Vasküler Hasara Bağlı Yalancı Anevrizmalar Ve Cerrahi Tedavisi
False Aneurysms Due To Interventional Vascular Damage And Their Surgıcal Treatment
Mehmet Ali Kaygin, Özgür Dağ, Mutlu Şenocak, Hüsnü Kamil Limandal, Ümit Arslan, Adem Kıymaz, Ahmet Aydın, Bilgehan Erkut
Sayfalar 12 - 16

5.
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açık kalp cerrahisi: İlk 174 olgunun değerlendirilmesi
Orhan Fındık, Yasin Ay, Ufuk Aydın, Alper Durmuş Görür, Mustafa Canikoğlu, Oğuz Omay, Cevdet Uğur Koçoğulları
Sayfalar 17 - 21

6.
Kliniğimizde Gerçekleştirilen Laparoskopik Histerektomi Olgularının Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Laparoscopic Hysterectomy Cases in our clinic Evaluation of Clinical Characteristics
Hasan Terzi, Ahmet Kale, Yıldız Altan Aydın
Sayfalar 22 - 25

OLGU SUNUMU
7.
İleri Yaşta Tanı Konulmuş Klippel Feil Sendromuna Eşlik Eden Pelvik Renal Ektopi
Pelvic Renal Ectopia Accompanying Klippel Feil Syndrome Diagnosed at a Later Age
Rabia Terzi, Bekir Voyvada, Hasan Terzi, Zahide Yılmaz
Sayfalar 26 - 30

8.
Mide Fundusunda Nadir Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümörü: Olgu Sunumu
Gastrointestınal Stromal Tumor rare Localized In Gastric Fundus: A Case Report
Mustafa Şit, Fatih Kaya, Edip Erdal Yilmaz, Gülali Aktaş
Sayfalar 31 - 34

9.
Amonyak İnhalasyonu Sonucu Gelişen Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamamız
Noninvasive Mechanical Ventilation in Pulmonary Edema Developed After Inhalation of Ammonia
Erkan Bayram, Osman Esen, Elif Atar, Sinan Arslan, Sarpel Gürbüz, Canan Balcı
Sayfalar 35 - 38

10.
Kronik sol ventrikül psödoanevrizmasının başarılı cerrahi tedavisi
Successful surgical treatment of a chronic pseudoaneurysm of the left ventricle
İbrahim Kara, Yasin Ay, Hüseyin Anasız, Tekin Yıldırım, Sinan Arsan
Sayfalar 39 - 42

11.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom
Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia
Osman Esen, Canan Balcı, Elif Atar, Taner Küçükcerit, Ümit Ali Malçok, Duygu Akalın Oysu, Erkan Bayram
Sayfalar 43 - 46

DERLEME
12.
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu
Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Children
Zekeriya İlçe
Sayfalar 47 - 54

LookUs & Online Makale