ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 47-54

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu

Zekeriya İlçe
Kocaeli Derince Eah Çocuk Cerrahisi Kliniği

Trakeobronşial sisteme yabancı cisim aspirasyonu ciddi sonuçlara ve bazen de morbidite ve mortaliteye neden olan çoğu zaman tanısı zor bir durumdur. Bu nedenle bazen astma veya tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeni ile tedavi edilir, bu da tanının gecikmesine ve granülom oluşmasına neden olur. Yabancı cisim aspirasyonu 1 yaş altında daha nadir olmakla birlikte genellike 3 yaş altındaki çocuklarda görülür. Yabancı cisimler genellikle sağ bronş ve dallarına kaçarken her iki bronşa da kaçabilir. Sıklıkla ayçiçek kabuğu, fındık, fıstık, oyuncak parçaları aspire edilir. Yabancı cisim aspirasyonu olan çocuklarda fizik muayene ve radyolojik görüntüleme normal olabilir. Bu nedenle yabancı cisim aspirasyonu şüpheli çocuklar, bronkoskopi yapılmak üzere uygun merkeze gönderilmelidir. Bu çocuklarda genellikle rastlanan fizik muayene bulguları öksürük ve tutulan akciğerde solunum seslerinin azalmasıdır. Yabancı cisim aspirasyonu tedavi edilmezse ciddi sekel, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve ölüme neden olabilir, bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yabancı Cisim Aspirasyonu, Bronkoskopi

Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Children

Zekeriya İlçe
Deparment Of Pediatric Surgery, Derince Education And Research Hospital

The aspiration of foreign bodies into airways can be a very serious event, sometimes resulting in morbidity and mortality outcomes. But Foreign body aspiration is difficult to diagnose in children. Misdiagnosis as asthma and respiratory infection can delay treatment and result in intrabronchial granuloma. In the majority of caes, the problem of the aspiration of a foreign body into the respiratory system affects children of 1-3 years old and it is less common new-born babies and school children. The common site of foreignbody in patients’ often occure right bronchus but sometimes two bronchuses are affeceted. Mostoften sunflowers seeds and shell, nutshell, pins, plastic material, pen caps are aspirated. Furthermore, bronchoscopy must be performed in suspected cases even with normal physical examination and imaging findings. Foreign body aspiration is strong enough based on clinical evaluation and chest radiography, so that the child is referred to bronchoscopy under general anesthesia further imaging. The most common symptoms and signs are choking and unilateral decreased breath sounds. Foreign body aspiration may result either in airway compromise and death or in serious seguels such as recurrent pulmonary infections, atelectasis, or bronchiectasis so that promt diagnosis and removel of the foreign body is mandatory.

Keywords: Child, Foreing Body Aspiration, Broncoscopy

Zekeriya İlçe. Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Children. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 47-54

Sorumlu Yazar: Zekeriya İlçe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale