Volume : 1 Suppl : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pelvic Renal Ectopia Accompanying Klippel Feil Syndrome Diagnosed at a Later Age [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 26-30

Pelvic Renal Ectopia Accompanying Klippel Feil Syndrome Diagnosed at a Later Age

Rabia Terzi1, Bekir Voyvada2, Hasan Terzi3, Zahide Yılmaz4
1Derince Research And Training Hospital Department Of Physical Medicine And Rehabilitation/ Kocaeli
2Derince Research And Training Hospital Department Of Urology / Kocaeli
3Derince Research And Training Hospital Department Of Obstetrics And Gynecology / Kocaeli
4Derince Research And Training Hospital Department Of Neurology

Klippel-feil syndrome (KFS) is a congenital malformation occurring as a result of the deficiency of the cervical somite segmentation. While it is mostly diagnosed in childhood, the diagnosis may be delayed to a later age, although rare. Other system abnormalities may be concomitantly observed in this syndrome. A female patient presenting with the complaint of neck pain at the age of 60 was diagnosed with Klippel-Feil syndrome and concomitant occurrence of pelvic renal ectopia was presented. The potential for KFS should be considered in adult patients with neck pain as well as patients in childhood, and patients with KFS should also be investigated for additional abnormalities.

Keywords: Klippel Feil syndrome, pelvic renal ectopia

İleri Yaşta Tanı Konulmuş Klippel Feil Sendromuna Eşlik Eden Pelvik Renal Ektopi

Rabia Terzi1, Bekir Voyvada2, Hasan Terzi3, Zahide Yılmaz4
1Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği/ Kocaeli
2Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği/ Kocaeli
3Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
4Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Klippel feil sendromu (KFS) servikal somitlerin segmentasyonunda yetersizlik sonucu gelişen konjenital bir malformasyondur. Genellikle çocuk yaşlarda tanı konulabilmesine rağmen nadir olsa da ileri yaşlara kadar tanı gecikebilir. Bu sendromda diğer sistem anomalileri de beraber görülebilir.60 yaşında boyun ağrısı yakınmasıyla başvuran bayan olguda klippel feil sendromu tanısı konulmuş ve pelvik renal ektopi ile birlikteliği sunulmuştur. KFS çocukluk çağında olduğu kadar erişkin yaşlarda boyun ağrısı yakınması olan hastalarda akılda tutulmalı, KFS’ li hastalar ek anomaliler açısından araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Klippel feil sendromu, pelvik renal ektopi

Rabia Terzi, Bekir Voyvada, Hasan Terzi, Zahide Yılmaz. Pelvic Renal Ectopia Accompanying Klippel Feil Syndrome Diagnosed at a Later Age. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 26-30

Corresponding Author: Rabia Terzi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish