Volume : 1 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Noninvasive Mechanical Ventilation in Pulmonary Edema Developed After Inhalation of Ammonia [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 35-38

Noninvasive Mechanical Ventilation in Pulmonary Edema Developed After Inhalation of Ammonia

Erkan Bayram1, Osman Esen1, Elif Atar1, Sinan Arslan2, Sarpel Gürbüz1, Canan Balcı1
1Derince Training And Research Hospital Anesthesiology And Reanimation Department,Kocaeli
2Derince Training And Research Hospital,Chest Diasese Department,Kocaeli

Pulmonary complications caused after inhalation of ammonia are usually catastrophic.In general, this patients who goes under respiratory failure,method of treatment is invasive mechanical ventilation.But this method not only causes prolonged of stay in the intensive care unit,it also causes invasive mechanical ventilation own complications.
In our case report,respiratory complications occured in patient who exposed to high-pressure ammonia.And he needed the support of breathing.We have applied our patient noninvasive mechanical ventilation that is too frequently used and discharged from intensive care unit at a short time.

Keywords: Ammonia, noninvasive, mechanic ventilation

Amonyak İnhalasyonu Sonucu Gelişen Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamamız

Erkan Bayram1, Osman Esen1, Elif Atar1, Sinan Arslan2, Sarpel Gürbüz1, Canan Balcı1
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon,Kocaeli
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları,Kocaeli

Amonyak inhalasyonu sonrası görülen pulmoner komplikasyonlar sıklıkla katastrofik seyreder.Solunum yetmezliği gelişen bu hastalarda genel olarak uygulanan tedavi invaziv mekanik ventilasyondur.Ancak bu yöntem hem yoğun bakım ünitesinde yatış zamanının uzamasına hem de invaziv mekanik ventilasyonun kendine ait komplikasyonlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Bizim olgumuzda yüksek basınçlı amonyağa maruz kalan hastada da solunumsal komplikasyonlar ortaya çıktı.Ve hasta solunum desteğine ihtiyaç duydu.Biz,hastamızda çok da sık kullanılmayan noninvaziv mekanik ventilasyon uyguladık ve hastamızı yoğun bakım ünitesinden kısa sürede taburcu ettik.

Anahtar Kelimeler: Amonyak, noninvaziv, mekanik ventilasyon

Erkan Bayram, Osman Esen, Elif Atar, Sinan Arslan, Sarpel Gürbüz, Canan Balcı. Noninvasive Mechanical Ventilation in Pulmonary Edema Developed After Inhalation of Ammonia. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 35-38

Corresponding Author: Erkan Bayram, Türkiye
Manuscript Language: Turkish