ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2014
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Griggs Tekniği İle Açılan Perkütan Trakeostomi Deneyimlerimiz: 38 Olgu
Our Experience İn Percutaneous Tracheostomy Which Performed By GRIGGS Method: 38 Cases
Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Duygu Akalın Oysu, Osman Esen, Tahsin Şimşek, Mehmet Hamdi Aytekin, Hilal Doğan Alcal, Başol Bay
Sayfalar 1 - 4

2.
Semptomatik diz osteoartritinde vitamin D düzeyi: Klinik ve radyolojik parametrelerle ilişkisi
Vitamin D status in symptomatic knee osteoarthritis: Association with clinical and radiographical parameters
Tuba Guler, Yeşim Garip, Pelin Yıldırım, Rabia Terzi
Sayfalar 5 - 10

3.
Mitral Kapak Replasmanı Sonrasında Pulmoner Fonksiyonlarda Uzun Dönem Takipte Ortaya Çıkan Değişiklikler
Alterations Of Pulmonary Functions Occuring After Mitral Valve Replacement In Long-Term Follow-Up
Hakan Parlar, Özgür Barış, Ersan Özbudak, Şadan Yavuz, Muhip Kanko, Kamil Turan Berki
Sayfalar 11 - 15

4.
Demir eksikliği anemisi nedeniyle takipli hastalarda endoskopi sonuçları
Endoscopic examination results in patients with iron deficiency anemia
Selçuk Yaylacı, Ahmet Bilal Genç, Ali Tamer, Hakan Cinemre, Mustafa İhsan Uslan
Sayfalar 16 - 19

OLGU SUNUMU
5.
Subklavian Arter Trombozu
Subclavian Artery Thrombosis
Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu
Sayfalar 20 - 23

6.
Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu sunumu
Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: A Case Report
Mehtap Çavuşoğlu, Semra Duran, Eda Elverici, Enis Yüksel
Sayfalar 24 - 26

DERLEME
7.
Pediatrik Ses Bozuklukları ve Ses Terapisinin Etkililiği
Pediatric Voice Disorders and The Effectiveness Of Voice Therapy
Elçin Tadihan Özkan, Erhan Demirhan
Sayfalar 27 - 33

8.
Subaraknoid Kanama Sonrası Erken Beyin Hasarı
Early Brain Injury After Subarachnoidal Hemorrhage
Murat Ulutaş, Haydar Sekmen, Mehmet Seçer, Soner Şahin
Sayfalar 34 - 42

EDITÖRE MEKTUP
9.
Editöre mektup: Kronik böbrek hastalarında ortalama trombosit hacmi ölçümü standardizasyona ihtiyaç gösterir
Cengiz Beyan, Esin Beyan
Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale