ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Subaraknoid Kanama Sonrası Erken Beyin Hasarı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 34-42

Subaraknoid Kanama Sonrası Erken Beyin Hasarı

Murat Ulutaş1, Haydar Sekmen2, Mehmet Seçer3, Soner Şahin2
1Sani Konukoğlu Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Gaziantep
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi,kocaeli
3Deva Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Gaziantep

Subaraknoid kanama,dünya nüfusu göz önüne alındığında en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir.Geç komplikasyonların (tekrar kanama,hidrosefali,geç iskemik nörolojik defisit,elektrolit imbalansı) yönetimi,sonuçların daha iyi olmasını sağlayabilir.Fakat,serebral hemodinamiğin bozulması,vasküler-nöronal apopitoz gelişmesi,genetik faktörler gibi patofizyolojik süreçler, önlenemeyen erken heyin hasarına yol açmaktadır.Bu makalede,subaraknoid kanama sonrası serebral kan akımının önemi ve erken beyin hasarına yol açan patofizyolojik mekanizmalar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid kanama, vazospazm, apopitoz, beyin hasarı

Early Brain Injury After Subarachnoidal Hemorrhage

Murat Ulutaş1, Haydar Sekmen2, Mehmet Seçer3, Soner Şahin2
1Sani Konukoğlu Hospital,neurosurgery, Gaziantep
2Kocaeli Derince Education And Research Hospital,neurosurgery, Kocaeli
3Deva Hospital,neurosurgery, Gaziantep

Subarachnoidal hemorrhage is one of the most important causes of mortality and morbidity among the world’s population. Management of late complications (including rebleeding, hydrocephaly, late ischemic neurological deficit, or electrolyte imbalance) can improve outcomes. However, pathophysiological processes, such as deterioration of cerebral hemodynamics, development of vascular-neuronal apoptosis, and genetic factors that occur with the hemorrhage, lead to early brain injury that cannot be prevented. In this review, the significance of the cerebral blood flow after subarachnoidal hemorrhage and pathophysiological mechanisms that lead to early brain injury are summarized.

Keywords: Subarachnoid hemorrhage, vasospasm, apoptosis, brain injury

Murat Ulutaş, Haydar Sekmen, Mehmet Seçer, Soner Şahin. Early Brain Injury After Subarachnoidal Hemorrhage. Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 34-42

Sorumlu Yazar: Haydar Sekmen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale