ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Pediatrik Ses Bozuklukları ve Ses Terapisinin Etkililiği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 27-33

Pediatrik Ses Bozuklukları ve Ses Terapisinin Etkililiği

Elçin Tadihan Özkan, Erhan Demirhan
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil Ve Konuşma Terapistliği ABD / Eskişehir

Pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişen ses bozuklukları iletişim bozukluğuna yol açabilmektedir. Çocukluk dönemindeki iletişim bozuklukları ise sosyal, akademik ve kişisel faaliyetleri olumsuz bir şekilde etkileyerek çocukların gelişimlerinde birtakım aksaklıklara neden olabilir. Bu sebeple çocukluk dönemindeki ses bozukluklarının en etkin şekilde tedavisi son derece önemlidir. Ses bozukluklarında cerrahi müdahalenin çok az düşünüldüğü bu dönemde ses terapisi ses bozukluklarının tedavisinde son derece etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Disfoni, çocuk, ses terapisi

Pediatric Voice Disorders and The Effectiveness Of Voice Therapy

Elçin Tadihan Özkan, Erhan Demirhan
Anadolu University Faculty Of Health Sciences Dept. Of Speech And Language Therapy / Eskisehir, TURKEY

Voice disorders induced by many different causes can lead to communication disorders. Communication disorders in childhood can affect the social, academic and personal development of the children in a negative manner. For this reason, the most effective treatment of voice disorders in childhood is extremely important. Surgical intervention is not a common treatment in childhood voice disorders but voice therapy is an extremely effective treatment method.

Keywords: Dysphonia, children, voice therapy

Elçin Tadihan Özkan, Erhan Demirhan. Pediatric Voice Disorders and The Effectiveness Of Voice Therapy. Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 27-33

Sorumlu Yazar: Elçin Tadihan Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale