ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2015
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Orak Hücreli Anemi'de Kemik Yoğunluk Anomalileri ve İlişkili Faktörler
Bone Density Abnormalities and Related Factors in Sickle Cell Anemia
Gül İlhan, Can Acıpayam
Sayfalar 1 - 3

2.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

Sayfalar 1 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sigara, alkol, madde kullanımı, madde kullanımına etki eden etmenler ve aileden aldıkları sosyal desteğin etkisi
The effects of smokıng, alcohol, drugs, the factors effectıng drug usage, and socıal famıly support to the Students at Health Institution of Higher Education at Inonu University
Bennur Koca, Ayşe Ferdane Oğuzöncül
Sayfalar 4 - 13

4.
İnfertilite Olgularında Tedavi Başlangıcında Sözel ile Yazılı Bilgilendirmenin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi
The Efficiency Assesment Of The Written Patient Information In Infertility Treatment
Pinar Solmaz Hasdemir, Melek Bulut Kamali, Hasan Tayfun Ozcakir
Sayfalar 14 - 17

5.
Akut Koroner Sendromların Komplikasyonları ile Ürik Asit Arasındaki İlişki
Relationship Between Acute Coronary Syndromes Complications and Uric Acid
Ayfer Gedük, Burak Can, Emine Dündar, Mürsel Sali, Fatma Geçgel, Özge Korkmaz, Adnan Batman, Emrullah Dengeşik
Sayfalar 18 - 22

6.
Fibromiyaljili kadınlarda yalnızlık hissi ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of loneliness and level of life satisfaction in women with fibromyalgia syndrome
Erkan Mesci, Nilgün Mesci, Pelin Yıldırım, Afitap İçağasıoğlu
Sayfalar 23 - 28

OLGU SUNUMU
7.
Dev arteriyovenöz fistül anevrizması
Giant aneurism of an arteriovenous fistula
Hakan Parlar, Çağrı Düzyol, Cevdet Uğur Koçoğulları
Sayfalar 29 - 31

8.
Gebelikteki Demir İntoksikasyonunda Deferoksamin Tedavisi
Deferoxamine Treatment of Iron Intoxication During Pregnancy
Aykan Gülleroğlu, Ayşe Gül Karabay, Melike Korkmaz Toker, Hasan Hüseyin Kılıç, Gökhan Kına, Leyla Saidoğlu
Sayfalar 32 - 37

9.
Laparoskopik Histerektomide Kolaylaştırılmış Uterus Çıkarma Tekniği
Simplified Extraction Technique of the Uterus After Laparoscopic Hysterectomy.
Cevdet Adıgüzel, Hakan Nazik, Bedri Sakcak
Sayfalar 38 - 40

10.
Başağrısının Nadir Bir Nedeni: Süperior Konka Aşırı Pnömatizasyonu
A Rare Cause of Headache: Superior Concha Over Pneumatization
Gökçe Şimşek, Cem Saka, Erkan Vuralkan, Ömer Serin, İstemihan Akın
Sayfalar 41 - 43

11.
Nadir bir akut batın nedeni: Amyand hernisi
Mehmet Kadir Bartın, Eyüp Murat Yılmaz, Harun Arslan, Arzu Esen Tekeli, Semra Karataş
Sayfalar 44 - 47

12.
Multipl Tetik Parmak: Olgu Sunumu
Multiple Trigger Fingers: A Case Report
Pelin Yıldırım, Elif Aydın, Apdullah Yıldırım, İsmail Murat Onyedi
Sayfalar 48 - 50

LookUs & Online Makale