Volume : 4 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Cause of Headache: Superior Concha Over Pneumatization [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 41-43

A Rare Cause of Headache: Superior Concha Over Pneumatization

Gökçe Şimşek1, Cem Saka2, Erkan Vuralkan3, Ömer Serin4, İstemihan Akın2
1Kirikkale University Faculty Of Medicine, Ent Deapartment, Kirikkale
2Diskapi Yildirim Beyazit Education And Research Hospital, Ent Clinic, Ankara.
3Trabzon Kanuni Education And Research Hospital, Ent Clinic, Ankara.
4Yozgat State Hospital, Ent Clinic, Yozgat.

Pneumatized superior concha is a rare cause of headache. Nasal endoscopy may not give sufficient information for diagnosis and coronal computerized tomography might be needed to confirm the exact diagnosis.
A 52-year-old female patient with a complaint of chronic headache unresponsive to medical treatment for 6 months was admitted to our clinic. Endoscopic sinus surgery was commenced after the diagnosis of over pneumatized superior concha by physical examination and imaging techniques. Patient’s complaints were relieved after the operation.

Keywords: Superior concha, concha bullosa, paranasal sinus computerized tomography, endoscopic concha surgery.

Başağrısının Nadir Bir Nedeni: Süperior Konka Aşırı Pnömatizasyonu

Gökçe Şimşek1, Cem Saka2, Erkan Vuralkan3, Ömer Serin4, İstemihan Akın2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Anabilim Dalı, Kırıkkale.
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, Ankara.
3Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, Ankara.
4Yozgat Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği, Yozgat.

Pnömatize süperior konka nadir bir başağrısı sebebidir. Nazal endoskopi, tanı için yetersiz kalabilir ve tanının doğrulanması için koronal bilgisayarlı tomografi gerekir.
Medikal tedaviye rağmen 6 aydır baş ağrısı yakınması olan 52 yaşında bayan hasta kliniğimize başvurdu. Muayene ve görüntüleme yöntemleri sonucunda süperior konkada aşırı pnömatizasyon saptanan hastaya endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Postoperatif dönemde hastanın şikayetlerinin gerilediği izlendi.

Anahtar Kelimeler: Süperior konka, konka bülloza, paranazal sinus bilgisayarlı tomografi, endoskopik konka cerrahisi.

Gökçe Şimşek, Cem Saka, Erkan Vuralkan, Ömer Serin, İstemihan Akın. A Rare Cause of Headache: Superior Concha Over Pneumatization. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 41-43

Corresponding Author: Gökçe Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish