ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Laparoskopik Histerektomide Kolaylaştırılmış Uterus Çıkarma Tekniği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 38-40

Laparoskopik Histerektomide Kolaylaştırılmış Uterus Çıkarma Tekniği

Cevdet Adıgüzel, Hakan Nazik, Bedri Sakcak
Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Total laparoskopik histerektomi (TLH) laparatomiye oranla minimal invaziv cerrahide gün geçtikçe daha çok kullanım alanı bulmaktadır. TLH için kontrendikasyonlar arasında uterusun normalden büyük olması ve dev myomlar sayılabilir. Büyük uterusları çıkartmak için çeşitli morselasyon teknikleri kullanılmaktadır. Uterusun vajenden çıkabileceği düşünülerek yapılan TLH operasyonu sırasında vajen ve uterus büyüklüğünün uyumsuz olması nedeniyle obstrüktif sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Sunulan vakada uterusun venöz konjesyonunun azaltılması ve çapının küçültülmesi amacıyla makas ile uterus fundusuna T şeklinde iki adet insizyon yapıldı. İnsizyondan sonra traksiyonu artırmak suretiyle venöz kan boşaltıldı. Bu sayede uterus hacminde azalma sağlandı. Morselasyona gerek kalmadan uterus vajinal yoldan çıkarıldı. Tanımlanan bu teknikte iri uterusların vajinal yolla çıkarılmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, histerektomi, çıkarma

Simplified Extraction Technique of the Uterus After Laparoscopic Hysterectomy.

Cevdet Adıgüzel, Hakan Nazik, Bedri Sakcak
Adana Numune Education And Research Hospital

Recently in comparison to laparotomy, total laparoscopic hysterectomy operations are being more widely used in minimally invasive surgery. On the other hand, in case of larger uterine and myomas, TLH operations can not be used. Usually, several morcellation tecniques are prefferred for large uterine. It has been observed that, if the sizes of uterine and vagina mismathces, several obstructions for TLH operations occur. In the belowgoing specific case, uterine size is decreased through T shaped incision tecniques, twice. Afterwards, venous blood has been evacuated by increasing traction. As a result, size of uterine has been decreased, morcellation is avoided and uterine has been removed from vagina. In this sense, removal for large sized uterine through vagina has been facilitated.

Keywords: Laparoscopy, hysterectomy, extraction

Cevdet Adıgüzel, Hakan Nazik, Bedri Sakcak. Simplified Extraction Technique of the Uterus After Laparoscopic Hysterectomy.. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 38-40

Sorumlu Yazar: Hakan Nazik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale