ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2014
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Hastanemizdeki sezaryen hızı ve endikasyon dağılımları ışığında Türkiye’de sezaryen ile doğuma genel bakış
Overview to cesarean birth in Turkey in accordance with cesarean rate and indications in our hospital
Hüseyin Aksoy, Sezin Özyurt, Ülkü Aksoy, Gökhan Açmaz, Özge İdem Karadağ, Mustafa Alparslan Babayiğit
Sayfalar 1 - 7

2.
Elazığ İlinde Gençlerde Şiddete Başvurma Ya Da Maruz Kalma Sıklığı, Etkileyen Faktörler Ve Öfke İle İlişkisi
The Frequency Of Tendency For And Exposure To Vıolence Among The Young Populatıon In Elazıg Provınce, Its Factors And Relatıon To Anger
Murat Aygen, Yasemin Açık
Sayfalar 8 - 17

3.
İç hastalıkları polikliniğine başvuran varfarin kullanan hastalar ve etkin INR’ye ulaşma oranları
Patients taking warfarin who had visited an internal medicine clinic and success rate in achieving target INR.
Selçuk Yaylacı, Altuğ Ösken, Ercan Aydın, Ahmet Bilal Genç, Salih Şahinkuş, Yusuf Can, Mustafa Volkan Demir, İbrahim Kocayiğit, Ceyhun Varım
Sayfalar 18 - 21

4.
Benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısında ultrason elastografinin rolü
Role of ultrasound elastography in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules
Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Hakan Cebeci, Çağrı Tiryaki, Murat Coşkun, Ahmet Tuğrul Eruyar
Sayfalar 22 - 26

OLGU SUNUMU
5.
Bir çocukta serebellumun disembriyoplastik nöroepiteliyal tümörü
Dysembryoplastic neuroepithelial tumor of cerebellum in a child
Doğan Köse, Erdal Kalkan, Yahya Paksoy, Hatice Toy, Nurcan Üçüncü Ergün, Yavuz Köksal
Sayfalar 27 - 31

6.
Lateks alerjili hastada anestezi yönetimi
Anaesthetic management of a patient with latex allergy
Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Efe Önen
Sayfalar 32 - 34

7.
Atlas Posterior Arkının Parsiyel Defekti; Olgu Sunumu
Partially Defect of Atlas Posterior Arcus; Case Report
Hakan Cebeci, Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Soner Şahin
Sayfalar 35 - 38

DERLEME
8.
Ani İşitme Kaybında Kanıta Dayalı Tedavi
Evidence Based Treatment of Sudden Hearing Loss
Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Erkan Esen, Adin Selçuk
Sayfalar 39 - 47

LookUs & Online Makale