Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Anaesthetic management of a patient with latex allergy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 32-34

Anaesthetic management of a patient with latex allergy

Elif Atar Gaygusuz1, Sema Öncül1, Efe Önen2
1Derince Education And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli, Turkey
2Derince Education And Research Hospital, Department Of Urology, Kocaeli, Turkey

Medical products contain latex are present in our environment, especially in the hospital setting. Difficulties in the administration of general anaesthesia to the patients with latex allergy were recognized and managed accordingly. Here we aimed to report our anaesthetic management of a patient with latex allergy.

Keywords: Latex allergy, general anaesthesia, anaphylaxis

Lateks alerjili hastada anestezi yönetimi

Elif Atar Gaygusuz1, Sema Öncül1, Efe Önen2
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli

Lateks içeren tıbbi ürünler çevremizde ve özellikle de hastane ortamlarında sıklıkla bulunmaktadır. Lateks alerjisi olan hastada genel anestezi yönetimi bilinmektedir ve buna göre yönetilmelidir. Bu olgu sunumunda lateks allerjili bir hastada anestezi yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Lateks allerjisi, genel anestezi, anafilaksi

Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Efe Önen. Anaesthetic management of a patient with latex allergy. Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 32-34

Corresponding Author: Sema Öncül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish