Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Partially Defect of Atlas Posterior Arcus; Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 35-38

Partially Defect of Atlas Posterior Arcus; Case Report

Hakan Cebeci1, Gökhan Duygulu1, Tülay Özer1, Soner Şahin2
1Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Radiology
2Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Neurosurgery

Congenital posterior fusion defects of atlas are rare and usually asymptomatic developmental anomalies. It is clinically important in some cases because of associated neurological symptoms. In this case report, we aimed to present computed tomography findings of 6 years old girl admitted to emergency room after trauma and detected left posterior arcus defect of atlas in radiological examinations accompanied by literature findings.

Keywords: Cervical vertebra, abnormalities, computed tomography

Atlas Posterior Arkının Parsiyel Defekti; Olgu Sunumu

Hakan Cebeci1, Gökhan Duygulu1, Tülay Özer1, Soner Şahin2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Atlasın konjenital posterior ark füzyon defektleri nadir saptanan, çoğunlukla asemptomatik gelişimsel anomalilerdir. Bazı olgularda nörolojik semptomlara eşlik etmeleri nedeniyle klinik olarak önemlidir. Bu olgu bildirisinde, acil servise travma nedeniyle başvuran, yapılan radyolojik tetkiklerde atlas sol posterior ark defekti saptanan, 6 yaşında kız hastanın bilgisayarlı tomografi bulgularını literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Servikal vertebra, anormallikler, bilgisayarlı tomografi

Hakan Cebeci, Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Soner Şahin. Partially Defect of Atlas Posterior Arcus; Case Report. Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 35-38

Corresponding Author: Hakan Cebeci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish