ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - Nisan 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Genç yaş akciğer kanserlerinin klinikopatolojik özellikleri
Clinicopathological characteristics of young age lung cancers
Hilmi Kodaz
Sayfalar 1 - 4

2.
Tamoksifen tedavisi alan opere meme kanserli hastalarda endometrial patolojiler, risk faktörleri ve tanıda transvaginal ultrasonografinin rolü
Endometrial pathology, risk factors and the diagnostic value of transvaginal ultrasonography in breast cancer patients treated with tamoxifen
Ceyda Aydın, Arzu Koç Bebek, Elif Ganime Aydeniz, Nuri Peker, Sibel Gülova
Sayfalar 5 - 12

3.
Spermatozoa Dondurma Yöntemi Gebelik Sonuçlarını Etkiler mi?
 Does Spermatozoa Freezing Methods Effects Pregnancy Rates?
Derya Aka, Tayyar Alp Özkan, İbrahim Çevik
Sayfalar 13 - 18

4.
Serebral AVM'lerde sınıflamaların önemi, temel hastane deneyimi
The effectiviness of the classification on the cerebral AVM's, A basic hospital experience
Emre Hasan Aydın
Sayfalar 19 - 22

5.
Klinik Örneklerden Elde Edilen Albicans ve non-albicans Candida Türlerinde Biyofilm Oluşumunun Araştırılması ve Türlere Göre Dağılımı
Yeşim Alpay, Canan Ağalar, Nilgün Karabıçak, Dilek Kılıç, Sedat Kaygusuz, Ergin Ayaşlıoğlu, Berrin Esen
Sayfalar 23 - 27

6.
Postoperatif yoğun bakım gerektirdiği öngörülen yaşlı hastalarda Perkütan Nefrolitotomi ve yoğun bakım ihtiyacının değerlendirilmesi
Evaluation of Percutaneous Nephrolithotomy with intensive care unit in older patients and postoperative intensive care requirements
Bülent Katı, Murat İzgi, Eyyüp Sabri Pelit, İsmail Yağmur, Mehmet Oğur Yılmaz, Halil Çiftçi, Ercan Yeni
Sayfalar 28 - 33

7.
Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde Paratiroid Hormon ve Diğer Faktörlerin Etkisi
The effect of prathyroid hormone and other factors on post-thyroidectomy hypocalcemia development
Selim Yiğit Yıldız, Mehmet Özyıldız, Özkan Subaşı, Sadettin Er, Hamdi Taner Turgut, Murat Coşkun, Adem Yüksel
Sayfalar 34 - 39

8.
İşeme Disfonksiyonu Olan Çocukların Üroflov-EMG Patern Sonuçları
Results of Uroflow-EMG Patterns in Children with Voiding Dysfunction
Pınar Erturgut, Rahime Renda
Sayfalar 40 - 44

9.
Dış kulak yolunda yabancı cisim saptanan olguların değerlendirilmesi.
Evaluation of patients with external auditory canal foreign body.
Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Burak Olgun, Baver Maşallah Şimşek, Ahmet Altıntaş, Fatma Tülin Kayhan
Sayfalar 45 - 51

10.
Epidural analjezinin nullipar gebelerde doğumun aktif fazı ve yenidoğan üzerine etkilerinin araştırılması
Effects of epidural analgesia on active phase of the labour and newborn among nulliparous pregnant women
Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Arzu Yıldırım Ar, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ
Sayfalar 52 - 58

11.
Çocuk Hastalardaki Dental Girişimlerde Genel Anestezi ile Sedasyon Tekniğinin Retrospektif Karşılaştırılması
Retrospective Comparison of General Anesthesia and Sedation Used in Pediatric Patients During Dental Procedures
Tahsin Şimşek, Mehmet Yılmaz
Sayfalar 59 - 62

12.
Bir İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine Kuduz Şüphesiyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
An Evaluatıon Of Rabıes Cases At A Town Publıc Hospıtal
Rabia Akel Taşdemir, Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Edibe Pirinçci
Sayfalar 63 - 67

OLGU SUNUMU
13.
Pilor obstrüksiyonuna neden olan yabancı cisim yutulması
Foreign body causing pyloric obstruction
Mürşit Dincer, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger
Sayfalar 68 - 70

14.
Nodüler Guatr ile Karışan Sternokleideomastoid Kas Lipomu: Olgu Sunumu
Nodular Goiter İnterfere Sternocleidomastoid Muscle Lipoma: A Case Report
Özkan Subaşı, Selim Yiğit Yıldız, Hamdi Taner Turgut, Murat Coşkun, Adem Yüksel, Gizem Fırtına
Sayfalar 71 - 74

15.
Gebelikte Splenik Arter Anevrizmasına Bağlı Gelişen Özofagus Varis Kanaması
esophageal variceal bleeding due to splenic artery aneurysm in pregnancy
Gökhan Dindar, Melis Bektaş, Tülay Özer, Mesut Sezikli
Sayfalar 75 - 79

16.
Endobronşial lipomun sanal bronkoskopi ile çok kesitli bt bulguları: olgu sunumu.
Multislice computed tomography with virtual bronchoscopy findings of endobronchial lipoma: a case report
Mesude Tosun, İsa Çam, Özgür Çakır, Ayşe Çefle
Sayfalar 80 - 83

17.
Uterus rudimenter horn rüptürüne bağlı intraabdominal fetus: olgu sunumu
Intraabdominal fetus due to rupture of uterus rudimenter horn: case report
Pınar Çakır, Mesude Tosun, İsa Çam
Sayfalar 84 - 86

LookUs & Online Makale