Volume : 6 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Foreign body causing pyloric obstruction [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 68-70

Foreign body causing pyloric obstruction

Mürşit Dincer1, Orhan Uzun2, Aziz Serkan Senger2
1Gastrointestinal Surgery, Haseki Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Gastrointestinal Surgery, Kartal Koşuyolu Educaiton And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Foreign body ingestion is a common condition. The majority of accidentally ingested foreign bodies is excreted from the gastrointestinal tract without any complications. But sometimes foreign bodies may lead to life-threatening complications such as obstruction and perforation. In this study, a patient with pyloric obstruction due to an apricot seed is presented. A 42- year-old male patient was admitted to cardiology with complaints of vomiting, chest pain and dyspneapatient was referred to our clinic after review for myocardial infarction. In his history, we learned that, he accidentaly swallowed an apricot seed 3 days ago. Pyloric obstruction due to an apricot seed which diameter within 3 cm was observed at endoscopic examination. Apricot seed was removed endoscopically. In This study, we aimed to examine management of ingested foreign bodies accompanied by current guidelines, define similar symptoms of myocardial infarction caused by pyloric obstruciton and the importance of history.

Keywords: foreign body, pyloric obstruction, stomach

Pilor obstrüksiyonuna neden olan yabancı cisim yutulması

Mürşit Dincer1, Orhan Uzun2, Aziz Serkan Senger2
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi,istanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Yabancı cisim yutulması sık rastlanan bir durumdur. Yutulan yabancı cisimler çoğu zaman semptom vermeden gastrointestinal sistemden dışarı atılmakla birlikte obstrüksiyon perforasyon gibi hayatı tehdit edici sonuçlar da doğurabilir. Bu çalışmada kayısı çekirdeği yutulmasına bağlı pilor obstrüksiyonu vakası takdim edildi. Kırk iki yaşında erkek hasta kusma, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle Kardiyoloji Polikliniği’ne başvurmuştur. Miyokard infarktüsü öntanısıyla tetkik edilen hasta sonuçlarının temiz çıkması üzerine polikliniğimize yönlendirildi. Hastadan alınan öyküde 2 gün önce yanlışlıkla kayısı çekirdeği yuttuğu öğrenildi. Obstrüksiyon bulguları olması üzerine acil olarak yapılan endoskopide pilorda sıkışıp tıkanmaya neden olan yaklaşık 3 cm çapında kayısı çekirdeği saptandı. Kayısı çekirdeği endoskopik olarak çıkarıldı. Bu çalışmada yabancı cisim yutulması sunucu pilor obstrüksiyonunun yol açtığı miyokard infarktüsü benzeri semptomları ve tanıda anamnezin önemini belirtmek, yutulan yabancı cisimlerin yönetimini güncel kılavuzlar eşliğinde irdelemek amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: mide, pilor tıkanıklığı, yabancı cisim

Mürşit Dincer, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger. Foreign body causing pyloric obstruction. Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 68-70

Corresponding Author: Mürşit Dincer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish